Isečak iz "Zbogom duše"
ocena: 0+x

2. čin, scena 2:

Džejms (plačući): Ali zar ti oni ne mogu nekako pomoći?

Guzni Duh: Nema leka za rak guze.

Dž: Ali šta ću raditi bez tebe?

GD: Džejmse, nikad ti nisam uopšte ni trebao

Dž: Kako to misliš?

GD: Unutar tebe leži moć, ne mene. Ja sam samo duh koji opseda zadnje delove sisara.

Dž: Ne mogu da te pustim.

GD: Već jesi. (Gestikulira na uramljenu sliku Džejmsa sa rukom obmotanom oko znaka za ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza)

Dž: Nije ono što misliš!

GD: Ne, ono je što znam.

Dž: Ali guzni duše…

GD: Ššš, nemoj govoriti. Već si mi dovoljno slomio srce.

Dž: Ne mogu da te pustim.

GD: Nisi imao problema sa puštanjem svojih drugih žena.

Dž: To je bilo pre više godina, Guzni Duše!

GD: Jedan guzni duh nikada ne zaboravlja.

Dž: Jednom si zaboravio mene.

GD: Morao sam da idem u potragu kroz svoju dušu.

Dž: I šta si pronašao?

GD: Pronašao sam svoje duhovno mesto. Vazduh je bio miran i voda je bila sveža. Osetio sam prisustvo. Okrenuo sam se da pogledam, ali tamo nikoga nije bilo. Bio sam sam. Mesec iznad gledao je nadole na moje ležeće telo. Osećao sam ništa i sve odjednom. I tada sam shvatio da sam potreban svom narodu.

Dž: Članačni duh će biti u redu.

GD: Nije to više samo Članačni Duh, Džejmse. Sada je to svet.

Dž: Šta to uopšte znači?

GD: Sada svugde oduzimaju dozvole za duhove.

Dž: Ne!

GD: Istina je.

Dž: Ali šta je sa tvojim otuđenim odnosom sa tvojim bratom?

GD: Duh Guza će ili morati da mi se skloni sa puta ili da mi se pridruži.

Dž: Kako?

GD: Džejmse, poznaješ me previše dobro da bi sumnjao u moju sposobnost u nošenju sa ovim problemima.

Dž: Dobro onda. Mogu samo da se nadam da nećeš doživeti neuspeh.

GD: Neuspeh nije opcija.

Dž: Srećno.

GD: Hvala ti.

Dž: Evo uzmi ovo. (Dodaje mu otpušivač)

GD: Neću te izneveriti.

Dž: Zbogom, Guzni Duše. (Salutira)

GD: Zbogom, Džejmse. (Pušta vodu)


Nešto sa čime i najusamljeniji čovek može da se poistoveti, "Zbogom Duše" nas navodi da shvatimo sopstvenu smrtnost i važnost našeg odnosa sa našim prijateljima, bez obzira na opipljivost. - "Fondacijski Tribun"

Predstava godine. Tačka. - "CI pregled"

Zagarantovan da vas natera da se i smejete i plačete, nastup Guznog Duha je najbolji godine, ako ne i veka. - "Vremenska-Anomalija" magazin

Šta je ovo sranje, koji KURAC? - O5-7

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License