Arhivirani SCP-evi

Iz Uputstva za brisanje:

-ARC se odnosi na stranice koje su arhivirane umesto da su potpuno izbrisane. Arhivirane stranice imaju sufiks -ARC. Postoji nekoliko razloga zbog kojih je stranica arhivirana, a ne obrisana. Najčešće je to zato što je SCP star i spominje se u priči, a njegovo potpuno brisanje bi zbrkalo radove koji ga referenciraju. Postoje i stvari koje osoblje jednostavno želi zadržati, mada ne na glavnoj listi. Proces arhiviranja stranice identičan je procesu brisanja, s tim što se predlozi sa -ARC obično javljaju nakon pokretanja glasanja o brisanju, osim ako se stranica preimenuje, a ne uklanja.

Redovni korisnici ne mogu dodavati članke na ovu stranicu niti ćete u većini slučajeva dobiti poziv za arhiviranje sopstvenog članka. Za više informacija o ovim člancima, molimo Vas da kontaktirate člana osoblja.

Arhivirani SCP-evi — Referencijalni Integritet

Sledeći SCP-evi su arhivirani zbog povratnih veza ili referenci u pričama ili dodacima koji bi izgubili važan kontekst ako bi se stranica u potpunosti izbrisala.

Arhivirani SCP-evi — Odluka Osoblja

Sledeći SCP članci su arhivirani odlukom osoblja. Molimo pogledajte pojedinačne komentare stranica za obrazloženja.

Arhivirane priče

Sledeće priče su arhivirane odlukom osoblja. Molimo pogledajte pojedinačne komentare stranica za obrazloženja.

Arhivirana uputstva, eseji i administrativne stranice

Sledeća uputstva i eseji su arhivirani ili su zastareli ili su zamenjeni ažuriranim sadržajem.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License