Centar za Kanone

KANONI


Ideja da ne postoji kanon je ponekad pomalo glupa. Nije kao da nemamo nijedan kanon, već imamo mnoštvo koji se dodiruju, ukrštaju i uranjaju jedan u drugi. Na vama je kao čitaocu da odlučite u šta verujete i šta ćete prihvatiti kao srce univerzuma. To, međutim, ne znači da autorima nedostaje namera ili dizajn, a saradnja je srce inovacije.

U nastavku su prikupljeni linkovi do priznatih, zajedničkih kanona univerzuma SCP Fondacije. Da biste pisali u jednom, obavezno pročitajte materijal iz tog kanona i pokušajte da upamtite da su te stvari povezane. Ako ste zainteresovani za formiranje sopstvenog kanona, pročitajte informacije na dnu stranice.


Između revolveraša, zmija i anomalija postoji velika šansa da biste mogli umreti na starom zapadu. Ali postoji i šansa da nađete svoje bogatstvo. Nema veze. Samo stavite novac na sto i igrajte sa kartama koje ste dobili.


Unija je smatrala za shodno da preživelima iz Uništenja dodeli iznos od 50 dolara i obećanje zemlje na zapadu. Otići ću tamo da pronađem svoje bogatstvo ili smrt. Kako ulazim u novi period svog života, želeo bih da ti se zahvalim na pokroviteljstvu. Ako se ikad nađeš u Ridlu, Vajoming, prođi pored mene bez reči. Ne želim da me se podseća na ovo poglavlje mog života.

Iz "Asovi i Osmice" napisao Doctor CimmerianDoctor Cimmerian

Zemlja je napuštena. Vea više nema. Čovečanstvo je interplanetarno. Svet se menja i ostalo je samo jedno mesto: zvezde.


Spoljnom posmatraču, asteroid D-tipa 86235 Holt izgleda kao nespektakularna tupocrvena mrlja usred leda koji kruži oko Uranovog prstena ζ. Ali Ji-jeong ima oko pronalazača i sposobnost vađenja resursa koju bi očekivali od bivšeg korejskog rudara leda u Luni. Ona može da nabroji šta biste pronašli u 86235 Holt - svu smrznutu vodu i organske silikate - ne trepćući okom. Pre nekoliko minuta učinila je upravo to.

Iz "25/12/2047" napisala NatVoltaicNatVoltaic

Priče o virtuelnim ljudima koji pokušavaju virtuelno pomoći.


Molim te, ne osećaj se tako. Znam da je veliko i zastrašujuće… Voleo bih da vidiš hrabrost koju vidim u tebi.

Iz "Niz koji se završava nulom" napisao LurkDLurkD

Antarktička razmena je kanon koji se fokusira na živote i odnose istraživača iz Trećeg antarktičkog carstva tokom njihovog boravka u Fondaciji.


Dovoljno je bilo da su svi izgledali i ponašali se tako različito; ipak se toliko isticao da bi se ljudi ovde ponekad okretali, šaputali sami sebi o njemu, njegovim saputnicima, njihovim zadacima, poslu. Antarktika. Carstvo. Emisari. Tajne. Antarktika. Mogao ih je i čuti i razumeti, ali nije bio siguran da li treba da ih obavesti.

Iz "Utisci" napisala ZynZyn

Otkriće drevne anomalije prekida ravnotežu između anomalnog i Fondacije. Kako Čovečanstvo postaje rasa bogova, a globalni poredak propada, Fondacija i njeni neprijatelji moraju odlučiti koliko su spremni da žrtvuju da bi postigli svoje ideale.


Magija ima beskonačne manifestacije, izvore i pravila, od kojih se nijedno univerzalno ne primenjuje. Osim jednog. Sve ima svoju cenu. Ništa nije besplatno. Čovečanstvo se uzdiže, možda sve do božanstva. Koja cena će se od nas tražiti za ovo? Šta će se dogoditi kada ne budemo mogli da priuštimo da ju platimo?

Iz "Novo Doba Magije" napisao Modern_ErasmusModern_Erasmus

Hiljadama godina nakon smaka sveta, čovečanstvo mora da se suoči sa ostacima nedovršenog rada SCP Fondacije.


Ako Vas je neko mogao prebaciti iz jednog grada u drugi, to je bio on (dodatno ako su ga lokalci prognali). Ako ste želeli relikviju iz starih ruševina, on je znao gde je možete kupiti ili, ako je cena dobra, on bi Vam ju sam doneo. Čuturicamu je bila prazna. Vode je bilo mnogo u Pustoši i bila je jedna stvar manja da mu otežava život. Pravi problem je bila hrana. Ništa nije raslo u Pustoši. Bilo je povremenih ptica i životinja koje su prelazile vlažni pesak, ali nije bilo drveća ili trave bilo koje vrste.

Beler je dobro poznavao Pustoš.

Iz "Spisak Čudesa" napisao DrEverettMannDrEverettMann

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License