CreepyPasta

Kolekcija CreepyPasta-e SCP Fondacije je premeštena na drugi sajt! Na ovoj stranici se nalazi CreepyPasta koju su napisali članovi sajta, ali sva CreepyPasta koju nisu napisali članovi sajta je premeštena u Arhivu i neće imati prevod na BCMS jezime. Šifra za članstvo u Arhivi je "indigo".


Samostalne priče

Podbiblioteke

Vreme za priče dr Girsa
Iznenađenje! Srećan rođendan!
Iznenađenje! Srećan rođendan! Ponovo.
Iznenađenje! Srećan rođendan! Još uvek?
Iznenađenje! Srećan rođendan! Još jednom...
Iznenađenje! Srećan rođendan! Vidi sad...
Radovi doktora Burnsa

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License