Predlog Djoric-a i Dmatix-a
ocena: +1+x

Predmet #: SCP-001

Objektna Klasa: Humanoid

Nivo pretnje: Zelen|Crven-po potrebi

Zadržajna klasa: Euklid

Special procedure zadržavanja: Instance SCP-001 moraju biti zadržane u standardnim modulima za zadržavanje humanoida. Ni pod kojim okolnostima više instanci SCP-001 ne smeju biti zadržane u istoj instituciji, na bilo koji način komunicirati međusobno ili biti obavešteni o informacijama vezane za druge članove grupe. Osoblje dodeljeno bilo kojoj instanci SCP-001 ne sme biti upoznato sa ostalim instancama SCP-001 ili vezama između njih.

Instance SCP-001 ne smeju doći u direktan kontakt sa bilo kojim drugim anomalnim objektima mimo odobrenog testiranja.

IZMENJENO ██.██.20██: N5 POSEBNO NAREĐENJE A-1130-X

Nakon događaja koji su se desili nakon smrti SCP-001-05, od sada je zabranjena upotreba instanci SCP-001 za neutralizaciju anomalnih objekata. Treba voditi računa da SCP-001 instance ostanu žive i neozleđene. Pronalazak i zadržavanje SCP-001 instanci smatra se najvećim prioritetom. U slučaju smrtnog slučaja, Uroboros protokol treba pokrenuti što je pre moguće.

Opis: SCP-001 je grupa od trideset i šest osoba, označenih kao SCP-001-01 do SCP-001-036. Ne postoji očigledan obrazac u pogledu etničke pripadnosti, pola, starosti ili verske pripadnosti među SCP-001 instancama.

SCP-001 instance ne pokazuju anomalna svojstva sami po sebi. Međutim, bilo koji anomalan predmet, entitet ili svojstvo koji se dovedu u neposrednu blizinu SCP-001 instance biće u velikoj meri izmenjen u odnosu na svoja prvobitna svojstva: najčešće će to rezultirati smanjenjem ili potpunim poništavanjem anomalnih svojstava. Ta svojstva koja nisu poništena biće promenjena tako da prikazuju konzistentnost između objekata sličnih svojstava. Svi ovi efekti su instantni i nastaju bez ikakve interakcije od strane instance. Oblast zahvaćena ovim efektima se širi kada se skupi više SCP-001 instanci, kao i intenzitet promena: više SCP-001 instanci mogu da ponište anomalne efekte, a da nisu svesni prisustva pomenutih objekata.

Čini se da su sve instance SCP-001 instinktivno svesne informacija u vezi sa drugim SCP-001 instancama, uglavnom ukupnog broja grupe i detalja o jednoj do tri osobe. Ovo znanje je nejasno, što otežava lociranje nezadržanih instanci.

Smrt SCP-001 instance rezultira manifestacijom više anomalnih entiteta i pojava na području gdje je instanca preminula. Ove manifestacije su takvog obima da su tradicionalne mere suzbijanja neizvodljive i rezultiraju značajnim žrtvama i kolateralnom štetom. Sadržane SCP-001 instance tvrde da je to rezultat odsustva preminulog pojedinca koje „propušta stvari“ i da će dalji događaji biti sve ozbiljniji kako vreme bude odmicalo. Pored toga, zadržane instance tvrde da će bilo koju preminulu osobu zameniti novorođenče koje ima odgovarajuća svojstva: takve osobe još uvek nisu pronađene.

Pogledati Dokument 001-EKS za listu značajnih modifikacija načinjenim objektima od strane SCP-001 instanci. Pun spisak svih poništenja može se naći u dokumentu 001-N.

Dodatak-01:

Poznate instance SCP-001 su:

Oznaka Etnička pripadnost Pol Starost Trenutni status Bilješke
SCP-001-01 Jevrejsko-njemačka Muški 94 Zadržan Trenutno je u stanju anabioze radi sprečavanja smrti. Numerički identifikacioni kod istetoviran na levoj podlaktici.
SCP-001-02 Tamilska Ženski 88 Zadržana Bila je trudna kada je bila zadržana. Porod prošao bez incidenta, dete trenutno pod prismotrom Fondacije.
SCP-001-03 Britanska Ženski 91 Zadržana Instanca je bila medicinska sestra u Britanskoj vojsci, po papirima preminula 1943.
SCP-001-04 Han Kineska Muški 97 Zadržan Prva instanca koja je Fondaciji otkrila informacije vezane za druge instance. Daoistički Kuanžen sveštenik.
SCP-001-05 Paštunska Muški 101 Preminuo Preminuo tokom zadržavanja. Pogledati Izveštaj 001-05-EX za detalje.
SCP-001-06 Italijanska Ženski 39 Nezadržana Originalno pronađena u Budimpešti. Instanca pobjegla osam dana nakon zadržavanja tokom prodora u Instituciji-90. Trenutna lokacija nepoznata.
SCP-001-07 Poljsko-argentinska Ženski 52 Nezadržana U posjedu GOI-16 „Horizontske Inicijative“.
SCP-001-08 Ruska Muški 5 Nezadržan U posjedu nepoznate osobe ili grupe. Nije pronađen nijedan član porodice.
SCP-001-09 Aboridžinalna-australijska Ženski 31 Nezadržana U posjedu GOI-16 „Horizontske Inicijative“.
SCP-001-010 Afroamerikanska Muški 28 Nezadržan U posjedu GOI-16 „Horizontske Inicijative“.
SCP-001-011 Nigerijska Muški 45 Zadržan Porodica SCP-001-11 bila je prisutna tokom pronalaska. Najstariji sin SCP-001-011 je prižio oružani otpor osoblju Fondacije, uprkos prigovorima SCP-001-011 i stoga je likvidiran. Na ostatku porodice iskorišteni su amnestici klase A.
SCP-001-012 Arapska Ženski 14 Preminula Instancu su ubili članovi GOI-03 „Pobune Haosa“ tokom pronalaska. Pogledati Izveštaj o incidentu 001-012-RC-EX za detalje.
SCP-001-013 Korejsko-američka Ženski Nepoznato Nezadržana Aktivno sabotira pokušaje zadržavanja.
SCP-001-014 Navaho Muški 23 Zadržan Osoblje Fondacije pronašlo ga je nakon uspostavljanja kontakta između instance i SCP-1295. Pogledati Dokument 001-EKS za detalje.

Dodatak-02: SCP-001-01 do SCP-001-05 su prvobitno pronađeni ██.██.1944. godine u Jerusalimu, tokom istrage navodnih čuda i drugih anomalnih događaja na tom području od strane NVFSCP-a. SCP-001-01 do SCP-001-05 pronađeni su u nezi tri osobe, klasifikovane kao OOI-1458, OOI-1459 i OOI-1460. Spomenuti pojedinci imaju moguće veze sa GOI-16 „Horizontske inicijative“ i možda su imali učešća u njegovom osnivanju.

Napore za oporavak ometale su frakcijske borbe unutar NVFSCP-a. SCP-001-01 je teško povređen u oružanoj borbi, ali je uspešno stabilizovan i zadržan zajedno sa ostalim instancama i prešao u nadležnost Prezervacionističke frakcije. Pojedinci odgovorni za pružanje skloništa instancama SCP-001 pobegli su tokom borbe i nisu mogli biti uhapšeni.

Intervju 001-11-02

Sledeći intervju sa SCP-001-05 snimljen je ██.██.19██.

Dr ████████: Prošli put ste govorili da imate određenu svrhu. Možete li da pojasnite?

SCP-001-05: Ovde sam da pomognem da se stvari poprave.

Dr ████████: Nastavite.

SCP-001-05: Svet je polomljen, doktore, i ja i moja braća i sestre smo ovde da ga izlečimo, da se okupimo i spremimo put za ono što dolazi. Proces je već pokrenut, mada je nažalost bilo određenih zastoja.

Dr ████████: Molim vas objasnite.

SCP-001-05: [SCP-001-01], on je bio taj koji je trebalo da okupi sve ostale. S obzirom da on sada lebdi između života i smrti, ta dužnost prelazi na nas, ali mi znamo samo tragove nekolicine iz naše grupe. Dovoljno je.

Dr ████████: Ne plašite se za njegovu sigurnost?

SCP-001-05: Smrt je samo još jedan deo onoga što treba da bude. Nema se čega bojati.

Dr ████████: Zavidan pogled na stvari. Kako ste saznali za svoju svrhu?

SCP-001-05: Sanjao sam. Znak, proročanstvo, halucinacije, zovite kako hoćete. To mi je zasadilo ideju u glavu, intuicija, moglo bi se reći. Sledećeg dana sam upoznao [SCP-001-01].

Dr ████████: Možete li opisati san?

SCP-001-05: Bio je to čovek, čovek u skupoj odeći, poput kralja ili cara. Stalno je govorio „Gde je krojač? Gde je moj krojač?“ i koračao napred i nazad. Svaki put kad bi upitao, drugi glas bi odgovarao „Sad je blizu, pri ruci je“. Ali nije stigao. Čovek se sve više uznemirivao, a dok je koračao moljci dolazili su i sletali na njega, i počeli da mu jedu odeću. Ogrtači su mu počeli da se habaju i trule dok je sve više moljaca sletalo na njega, a neki su ga i grizli za kožu. Ali onda su se vrata otvorila i stigao je ne jedan krojač, već desetine, predvođeni najveštijim krojačem u kraljevstvu. Kralj je bio presrećan, jer je znao da će se spasiti od moljaca koji su pokušali da ga pojedu. Tada sam se probudio i znao sam. Pronašao me je, a ja sam krenuo za njim.

Dr ████████: Ako izvinite zbog dramatičnog fraziranja, kad se svi okupite, doći će kraj sveta, zar ne?

SCP-001-05: [Hihotanje] Doktore, svet je već okončan. Ovo je trebao biti poslednji rat. Svetu je vreme došlo i prošlo i iz dana u dan sve je tanje dok ne ostanu samo moljci. Ali, ostalo je još malo vremena. Možemo se naći sami.

Dr ████████: A kada se to dogodi?

SCP-001-05: Tihi dani, doktore. Tihi dani i mir.

Izveštaj o Incidentu 001-05-EX

Izveštaj o Incidentu 001-012-RC-EX

Dokument 001-EX

Dokument 001-IC-34

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License