Predlog dr Klefa
ocena: +1+x
Angel-new.jpg

SCP-001 fotografisan sa vidikovca na Lokaciji 0. Obratiti pažnju na četiri plamena dodatka ("krila") koji se nalaze iznad i sa obe strane stvorenja.

Predmet #: SCP-001

Objektna klasa: Euklid/Keter

Specijalne procedure zadržavanja: Zbog prirode SCP-001, procedure zadržavanja su nepotrebne. 24-časovni nadzor SCP-001 potrebno je vršiti sa bezbedne (10 km +) udaljenosti iz unapred utvrđene lokacije (Lokacija 0). Lokacija 0 poznata je samo trenutnom SCP administratoru i jedinom agentu nadgledačkog nivoa avramske vere (O5-14) kojem je dodeljena odgovornost nadgledanja SCP-001 sa Lokacije 0. Pomenuti agent je ovlašćen da poduzme sve neophodne postupke ukoliko SCP-001 postane aktivan i od njega se zahteva da odmah upozori administratora i sve ostale agente nadgledačkog nivoa ukoliko SCP-001 pokaže bilo kakvu promenu u ponašanju, jer ovo može predstavljati početak scenarija kraja sveta PATMOS XK klase.

Ako SCP-001 postane aktivan na bilo koji način, osoblje mora odmah da se konsultuje sa Patmos serijom hitnih naređenja. Algoritmi za dekodiranje Patmos hitnih naređenja moraju se držati na licu mesta na Lokaciji 0 u posedu određenog posmatrača i dostavljati se u kancelarije SCP Fondacije samo u slučaju da SCP-001 postane aktivan. Osoblju Fondacije sa vitalnom ulogom u jednoj ili više varijanti hitnog postupka PATMOS savetuje se da preduzme sledeće mere predostrožnosti:

  • Održavati dobre odnose sa jednom ili više organizovanih avrahamskih vera.
  • Pri ruci držati zalihu sledećeg: svetu vodu, brojanicu, raspeće, krst, prostirku za molitvu ili drugi simbol kojeg je blagoslovio avrahamski sveštenik ranga biskupa ili ekvivalentnog/višeg ranga, kopiju avramskih spisa (Tora, Biblija, Kuran) i standardne zalihe za hitne slučajeve u mobilnom obliku (torba za izvlačenje).
  • U slučaju premilenijalnog apokaliptičnog scenarija, sve vitalno osoblje treba da odredi sekundarnog operativca koji nije avramske vere. Navedeni sekundarni operativac treba da bude obavešten o tome gde se nalazi primerak hitnog postupka PATMOS i vakcine sa memetičkim ubistvenim agensom primarnog imenovanog lica, i mora da bude u stanju pripravnosti da po potrebi preuzme dužnosti primarnog.
  • Održavati upoznatost sa svim ostalim SCP-ima uključenim u moguće scenarije kraja sveta PATMOS XK klase.

Opis: SCP-001 je čovekoliko stvorenje, visoko oko sedam stotina (700) lakata, smešteno na neobelodanjenom mestu u blizini ušća reka Tigris i Eufrat. O stvorenju su poznate sledeće karakteristike:

  • Brojni svetleći dodaci nalik krilima izbijaju iz ramena, leđa, slepoočnica, članaka i zglobova stvorenja. Iako tačan broj nikada nije utvrđen, većina posmatrača svedoči da broj krila iznosi negde od dva (2) do stotinu osam (108), pri čemu je prosečni broj četiri (4).
  • Oružje, moguće mač ili nož (SCP-001-2). Čini se da oružje emituje plamen pri temperaturi biskoj sunčevoj, na osnovu spektrografske analize, iako izgleda da nema razarajućih efekata od jake temperature na okolinu. Bilo koje stvorenje koje se približi udaljenosti manjoj od 1 km od SCP-001 odmah biva pogođeno oružjem i potpuno uništeno. Sve neprijateljske akcije preduzete prema SCP-001 rezultovale su uništenjem napadača, bez obzira na udaljenost (pogledati izveštaj o incidentu: Podvodni raketni eksperiment u Indijskom okeanu, 26. decembra 2004).
  • Izgleda kao da SCP-001 stoji pognute glave u gestu molbe sa SCP-001-2, držeći obe ruke uperene na niže ispred sebe. Otkad ga je osnivač prvobitno zabeležio pre [PODACI REDIGOVANI] godina, SCP-001 nije odstupao od ovog stava.
  • Ljudska bića izložena SCP-001 prijavljuju da čuju glas u svojim glavama, dajući im naredbu o kojoj ispitanik ne može da se ogluši. Najčešća naredba je „ZABORAVI“, što dovodi do udaljavanja subjekta od SCP-001 bez sećanja da se s njim susreo. Međutim, u retkim prilikama su date druge naredbe: najpoznatija od njih je ona koja je data osnivaču („PRIPREMI SE“), za koju je tvrdio da je poticaj za osnivanje [PODACI REGIDOVANI] radi katalogizacije i zadržavanja svih natprirodnih i/ili paranormalnih objekata koji predstavljaju ozbiljnu pretnju trenutnom postojanju čovečanstva. Ovo je organizacija koja je danas poznata kao SCP Fondacija.
  • Posmatrači su izvestili da izgleda da SCP-001 stoji ispred kapije ogromnih razmera. Fotografije dugog dometa povremeno su uhvatile nešto nalik pastirskom gaju unutar kapije, koji sadrži brojna druga stvorenja istog sastava kao SCP-001, kao i nekoliko voćki nepoznatog sastava. Posebno treba pomenuti dva drveta ogromnih proporcija u blizini onoga što se čini kao središte gaja: primećeno je da je jedno obično drvo jabuke, mada drugo nosi plod nepoznat na Zemlji, opisan kao [PODACI IZBAČENI].

Osnovano je verovanje Osnivača da kapija koju SCP-001 čuva može biti kapija [IZBAČENO] na osnovu korelacije sa drevnim vavilonskim tekstovima i Svicima sa Mrtvog mora. U tom slučaju se može zaključiti da bi entitet poznat kao SCP-001 mogao biti [IZBAČENO].


Dodatak 001-a: Eksperimentacija vezana za efektivni ubistveni domet SCP-001-2

1. EKSPERIMENT A: 1 član osoblja klase D poslat da peške priđe što bliže moguće SCP-001.
Rezultat: Nakon uspostavljanja vizuelnog kontakta sa SCP-001, subjektu se naređuje da „NAPUSTI“. Subjekt se odmah okreće od stvorenja i odlazi. Uprkos ponovljenim naređenjima za nastavak eksperimenta, osoblje klase D odbija da sluša i biva likvidiran. Nakon nikvidacije osoblja klase D, sve uključeno istraživačko osoblje odmah biva uništeno od strane nepoznate sile, verovatno SCP-001-2.

2. EKSPERIMENT B: 1 istraživački robot na daljinsko upravljanje odvežen prema SCP-001 peške.
Rezultat: Po ulasku u krug od 1 km od SCP-001, istraživački robot je uništen, verovatno pomoću SCP-001-2. Svi dalji pokušaji izviđanja na daljinu imaju isti rezultat.

3. EKSPERIMENT C: 100 prethodno programiranih istraživačkih robota poslati da priđu SCP-001 istovremeno iz različitih uglova.
Rezultat: Koordinacija je uspešna i svih 100 dronova istovremeno prelazi granicu od 1 km; međutim, svih 100 istovremeno biva uništeno od strane SCP-001-2. Određeni posmatrač na Lokaciji 0 izveštava da je SCP-001-2 izgleda „udarao u svim pravcima odjednom“. SCP-001 nije odstupao od svog stava dok se to događalo.

4. EKSPERIMENT D: Raketa vođena žicom ispaljena sa udaljenosti od 3 km.
Rezultat: SCP-001-2 uništava oružje po prelasku granice od 1 km, istovremeno uništavajući lokaciju lansiranja i ubivši sve prisutno osoblje.

5. EKSPERIMENT E: Interkontinentalna balistička raketa sa više bojnih glava ispaljena it SCP nuklearne podmornice „Nautilus.“
Rezultat: Pogledati Podvodni raketni eksperiment u Indijskom okeanu, 26. decembra 2004.

6. EKSPERIMENT F: SCP-076 i Operativnoj Grupi Omega 7 naređeno da priđu SCP-001 peške.
Rezultat: SCP-076 odbija da izvrši misiju, iako nije obavešten o prirodi misije. Kada je upitan zašto, SCP-076 odgovara sa, „Ne. Samo ne.“

7. EKSPERIMENT G: SCP-073. Zbog rezultata eksperimenta F, SCP-073 nije informisan o cilju pre dolaska do Lokacije 0.
Rezultat: SCP-073 je prišao lokaciji peške. Kada je ugledao SCP-001, SCP-073 postao je uzrujan i zatražio otkazivanje eksperimenta. SCP-073 je naređeno da nastavi. U tom trenutku, simbol na čelu SCP-073 postaje [PODACI IZBAČENI]. Eksperiment otkazan zbog [PODACI IZBAČENI]. Pogledati Dodatak 001-aa

Dodatak 001-aa: Prema izvršnom naređenju Administratora, od sada je zabranjeno vršiti eksperimente vezane za SCP-001. Ni jedan SCP više ne treba biti izložen SCP-001. SCP-001 se ne smije koristiti za uklanjanje opasnih SCP-ova. Molimo pogledajte izmenjene procedure zadržavanja za detalje.DODATAK: Dana ██-██-████, osoblje Fondacije primilo je sledeći pogrešan dopis:

ZAPOČETI VANREDNU PROCEDURU PATMOS-OMEGA

UPOZORENJE: Svom osoblju Fondacije.

Sledeća poruka je stigla otprilike ████:██:██ jutros iz Lokacije 0.

SCP-001 je napustio svoju lokaciju. Kapija je Otvorena. Jašu napred. O B_že, prelepo je…

gospodvladagospodjevladaogospodćevladativečnogospodvladagospodjevladao
gospodćevladativečnogospodvladagospodjevladaogospodćevladativečnogospo
djeboggospodjeboggospodjeboggospodjeboggospodjeboggospodjeboggospodjeb
oggospodjebogČUJOIZRAELUGOSPODNAŠBOGGOSPODJEJEDAN

Zbog poklapanja ovog događaja sa nedavnim kršenjem zadržavanja SCP-995, otvaranja SCP-616 i aktivacije SCP-098, od Fondacije se zahteva da odmah započne pripreme za scenario kraja sveta XK klase. SCP-076 i SCP-073 je potrebno odmah osigurati. Svo osoblje mora otključati i dekodirati Hitni postupak Patmos-Omega i pratiti uputstva sadržana u njemu. Institut 19 je potrebno osigurati i sve nevažne SCP-eve i osoblje likvidirati i/ili uništiti. Ponavljam, zbog poklapanja ovog događaja sa nedavnim kršenjem zadržavanja SCP-995, otvaranja SCP-616 i aktivacije SCP-098, od Fondacije se zahteva da odmah započne pripreme za scenario kraja sveta XK klase. SCP-076 i SCP-073 je potrebno odmah osigurati. Svo osoblje mora otključati i dekodirati Hitni postupak Patmos-Omega i pratiti uputstva sadržana u njemu. Institut 19 je potrebno osigurati i sve nevažne SCP-eve i osoblje likvidirati i/ili uništiti. Ponavljam, zbog poklapanja ovog događaja sa nedavnim kršenjem zadržavanja SCP-995, otvaranja SCP-616 i activacije SCP-098, od Fondacije se zakhtEva daodmahzapočne prprrrreme zza scenariokrajasveta XK klase. SCP-076 i SCP-073 j€ potrebno odmah osigurati Kaine i Avelje moja dva sina, dolazim svo osoblje mora otključati i dekodirati vidite, stojim na kapiji i kucam i ako ikojiikoojiinkojjispratiti aall alla khaf3242!$$@ividiosamnovirajinovuzemljuivoćevoćećećeće^&@#$@#@#$@#$███████
█████████
█████████
█████████
███ [SIGNAL IZGUBLJEN]

Nakon kontaktiranja Lokacije 0, 05-14 je odgovorio da takva poruka nije poslata sa njegove lokacije i da je SCP-001 još uvek neaktivan. Isprva se verovalo da je prenos bio podvala. Međutim, pomno ispitivanje prenosa je otkrilo vremensku oznaku [PODACI IZBAČENI] godina u budućnosti. Teoretiše se da [PODACI IZBAČENI].

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License