Predlog Džonatana Bala
ocena: +1+x

Predmet #: SCP-001

Objektna klasa: Keter

Specijalne procedure zadržavanja: Do sada nije stvorena ni jedna adekvatna procedura zadržavanja za suočavanje sa mogućom pretnjom koju predstavlja SCP-001. Razlog za ovo je, delimično, kontroverzna priroda samog objekta i debate vezane za neophodnost zadržavanja. Ova kontroverza se reflektuje u menjajućoj objektnoj klasi samog objekta i u procedurama za zadržavanje istog. Trenutna administracija, uprkos optužbama da je paranoična, je klasifikovala objekat kao Keter, i trenutno zahteva dozvolu za stvaranje više objektne klase i ekskluzivnu klasifikaciju ovog objekta pod nju, smatrajući da je ovo najopasniji od svih mogućih objekata. Razlog za ovu klasifikaciju i promene mišljenja o SCP-001 su objašnjeni u opisu i beleškama.

Trenutno, SCP-001 je smešten u aktovki obezbeđenoj šifrom i napravljenoj od veoma napetog ojačanog polimera. Prostorija i aktovka su pod konstantim nadzorom pomoću sigurnosnih kamera. Ovu aktovku je nemoguće otvoriti bez jednoglasnog odobrenja svih O5 oficira. Sama aktovka se čuva u maloj, potpuno osvetljenoj, jednosobnoj zgradi izgrađenoj u ███ ██████ ██████. Osoblje D klase je postavljeno da štiti zgradu, ali im nije dozvoljeno da u nju ulaze bez prethodnog dogovora O5 oficira, pod pretnjom momentalne likvidacije. Ova zgrada postoji isključivo za zadržavanje SCP-001 i spremna je za detonaciju u slučaju uzbune.

Mišljenje trenutne administracije je da SCP-001 predstavlja najveću poznatu pretnju nacionalnoj i globalnoj sigurnosti. Uprkos tome, zbog posebnih okolnosti vezanih za način funkcionisanja objekta, dalja istraživanja su zabranjena, iako su u prošlosti bila podržana, dok je SCP-001 bio zadržan u uslovima minimalne sigurnosti.

Opis: SCP-001 je jednostavni snop papira, zaheftanih u gornjem levom uglu. Prva stranica vrši funkciju naslovne strane i na njoj piše „Poverljivi izveštaj o posebnim objektima—Poverljivo.“ Broj sledećih papira zaheftanih za prvi je neodređen i kretao se od tri do trideset. Izveštaj nije potpisan i poreklo mu je nepoznato.

Izveštaj se prvi put pojavio ███████ █, ████, na radnom stolu ████████ █████ (preminuo). Tada je izveštaj opisivao „'Živu' Sobu“ (SCP-002). Ubrzo nakon čitanja izveštaja, ne verujući njegovom sadržaju, ████████ █████ je kontaktiran putem telefona i obavešten o postojanju objekta. Sledeći put kada je ████████ █████ čitao SCP-001, izveštaj nije opisivao „'Živu' sobu“, već „Biološku Matičnu Ploču“ (SCP-003). ████████ █████ je odmah zatvorio SCP-001, misleći da je drugi izveštaj u pitanju, i potražio originalni izveštaj o SCP-002. Ne našavši ga, ponovo je otvorio SCP-001, koji je ovaj put opisivao „12 Zarđalih Ključeva I Vrata“ (SCP-004). ████████ █████ je zatvorio izveštaj još jednom i odmah ga ponovo otvorio, kada je pročitao izveštaj o „Kosturskom Ključu“ (SCP-005). Nije poznato šta je ████████ █████ uradio posle. U različitim vremenskim intervalima nakon ovog incidenta, prethodno spomenuti objekti su pronađeni.

Ne postoji dovoljno istraživanja vezano za odnos između SCP-001 i ostalih poznatih objekata. Međutim, ustanovljeno je da je svakom događaju vezanom za otkriće novog SCP objekta prethodio izveštaj o tom istom objektu ispod prve strane SCP-001. Trenutna administracija uzima ovu koincidenciju kao dokaz o uzročno-posljedičnoj vezi.

Dodatne beleške: Da li će se SCP-001 smatrati kao sistem za rano-upozorenje ili kao stvaralac objekata koji zahtevaju specijalno zadržavanje nije razjašnjeno. Međutim, mišljenje trenutne administracije je da razlika nije važna. Činjenica ostaje: nijedan novi SCP objekat se ne pojavi dok god se SCP-001 ne otvara i čita. Iz ovog razloga trenutna administracija odbija da ponovi prošle greške, koje su rezultovale u preko 1000 SCP objekata poznatih SCP jedinici.

Argumenti vezani za nesmrtonosnost samog SCP-001, teoretski blagotvornoj koristi kao sistem za SCP upozorenje, ili korist kao predak naprednog biološkog i nebiološkog oružja nisu promenili mišljenje trenutne administracije. Kao ni argumeti koji kritikuju ekstremne procedure zadržavanja koji se koriste za objekat koji ne pokazuje negativne osobine i nije animiran. Kritičari se podsećaju da cilj ovih procedura nije zadržavanje samog objekta, već izolacija objekta od ljudske interakcije, koja se treba smatrati kao prava pretnja.

Iako trenutna administracija odbija da ukloni objekat iz izolacije, sem u slučaju specijalnog odobrenja kao što je i ranije spomenuto, prošle administracije su zasedale svakodnevno sa objektom i buduće administracije će se najverovatnije ponašati na sličan način. Uprkos tome, mišljenje je trenutne administracije da ga je, sem u slučaju uništenja SCP-001, potrebno zadržati dok ne dođe vreme da odgovornost zadržavanja objekta pripadne budućim administracijama.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License