Evidencija paranormalnih događaja
ocena: 0+x

Uvod: Ova stranica treba da dokumentuje anomalne događaje koji su privukli pažnju Fondacije, ali koji su se dogodili prekratko da bi ih Fondacija obezbedila ili zadržala. Umesto toga, Fondacija postavlja timove za prikrivanje kako bi sakrila dokaze od javnosti. Ovo je samo podsetnik agentima i istraživačima da se ne mogu svi sadržati.
-Agent Kariontruper


Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License