Evidencija Neobjašnjenih Lokacija
ocena: 0+x

Uvod: Ova stranica će biti posvećena dokumentaciji o lokacijama koje ne predstavljaju veliku opasnost, koje je SCP Fondacija otkrila tokom godina. Iako sve lokacije navedene u ovom dokumentu opravdavaju mere zaštite i prikrivanja, nijedna od njih nije dovoljno usko povezana sa osnovnim anomalnim uzrokom ili se smatra dovoljno visokim prioritetom za istraživanje ili zadržavanje da bi se obezbedila kompletna dokumentacija o posebnom zadržavanju. Ova lista se može koristiti kao izvor ukoliko znanje o ovim lokacijama postane korisno ili neophodno u budućnosti.
– Doktor ██████ █████, Vođa Zadržavanja, Institucija ██

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License