Predlog dr Mekenzi
ocena: +1+x

Predmet #: SCP-001

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: Svi elementi SCP-001 moraju se nalaziti u odvojenim ormarićima sa kontrolom stanja vazduha u Instituciji Nula. Lokacija Institucije Nula je klasifikovana na nivo 5, a znaju je samo članovi Nadgledačkog veća.

Pristup SCP-001, njegovim transkripcijama i podacima ograničen je na osoblje na nivou O5, osim tokom protokola Nula. Protokol Nula može se započeti samo direktnom, jednoglasnom odlukom celokupnog Nadgledačkog veća, a postupci protokola Nula moraju se objasniti samo onima kojima je posebno dozvoljeno od strane Nadgledačkog veća.

Opis: SCP-001 je skupina sačinjena od dva (2) objekta i trideset i tri (33) dokumenta koja pripadaju [PODACI IZBAČENI], sa pseudonimom „Administrator“.

SCP-001-01 i SCP-001-02 su, redom, [PODACI IZBAČENI]

SCP-001-03 do SCP-001-35 su mešoviti skup rukom pisanih i štampanih dokumenata. Oni su normalni u svim pogledima, osim što ne pokazuju znake starenja ili bleđenja na bilo koji način, a datiranje papira na kojem se sastoje pokazalo je nedosledne rezultate. Sadržaj ovih dokumenata, kako je detaljno opisano u nastavku, sastoji se od [PODACI IZBAČENI]

[PODACI IZBAČENI]

[PODACI IZBAČENI]

[PODACI IZBAČENI] jer su ovi objekti stvorili podsticaj za stvaranje SCP Fondacije i svih njenih sastavnih aktivnosti i procesa. Kao takve, ove informacije se mogu širiti samo direktnim naređenjem Nadgledačkog veća prema protokolu Nula.


KLASIFIKOVANO NIVO 5 PREMA NAREĐENJU NADGLEDAČKOG VEĆA
Neodobren pristup ovim dokumentima je kažnjiv likvidacijom na licu mesta.

Dodatak 001-01: Analiza SCP-001-01 i SCP-001-02

SCP-001-01 je glatka naprava sastavljena od neidentifikovane sive metalne supstance, široke približno 22 cm, visoke 30 cm i debljine od 1,5 cm. Neobično je teška, mase od približno 8,2 kg. Opremljena je malim digitalnim displejem i ima jedan otvor koji izgleda kao tip prekidača za aktiviranje sa tastaturom. Pokušaji rastavljanja uređaja ili analize njegove tehnologije do sada su bili neuspešni, jer se čini da na uređaju nisu vidljivi šavovi ili pričvršćivači. Pokušaji da se unutrašnjost SCP-001-01 slika rendgenom ili magnetnom rezonancom dali su nedosledne rezultate, što sugeriše da je uređaj previše gust da bi mogao pravilno da se slika ili da ima nedoslednu unutrašnju topografiju.

Čini se da SCP-001-01 može prikazati samo dva indikatora. Čini se da je jedna traka statusa ili napretka sa pratećim brojem, koji trenutno iznosi približno 23%. Drugi indikator je digitalni brojač koji prikazuje broj ██.███.

SCP-001-02 je mali ključ sastavljen od iste neidentifikovane metalne supstance kao i glavno kućište SCP-001-01. Trenutno se pretpostavlja da je ovo aktivacioni ključ za SCP-001-01.

Dodatak 001-02: Transkript SCP-001 dokumenata

SCP-001-03 je lični dnevnik koji pripada Administratoru. SCP-001-04 do SCP-001-35 su umetnuti između različitih stranica SCP-001-03 kada je predmet pronađen.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 1:

Uvek sam mrzio ideju pisanja dnevnika. Dokumentacija je jedna stvar, ali valjda nikad nisam vidio poentu u zapisivanju svojih ličnih misli. Naučnik u meni mi govori da će jednog dana, neko hteti da zna kako je sve ovo počelo.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 3:

Kažu da je prvi put uvek najteže. Uspeo sam da obezbedim finansiranje i osoblje od federalne vlade i osnovao sam organizaciju koja će mi omogućiti da nastavim istraživanje. Predsednik [REDIGOVANO] insistira da predam Uređaj na čuvanje, ali jasno sam rekao da ne mogu da ga pustim iz svog poseda.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 7:

Napredak je, nažalost, bio spor tokom proteklih decenija. Uveren sam da tehnologiju ne možemo reprodukovati dok ne nađemo rešenje, jer sam siguran da ćemo, ukoliko ne ubijemo obe ptice jednim kamenom, jednostavno ubrzati proces.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 9:

Morao sam da ih ubijem. Sve vreme su reprodukovali tehnologiju i skrivali je od mene. Nastavljam dalje u naredna 24 sata. Ovo mesto je osuđeno na propast.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 15:

Ponovo. Neću ponoviti istu grešku. Gorka je sama pomisao da lažem upravo onima koji mi trebaju da postignem svoj cilj, ali više si ne mogu priuštiti da im dam do znanja istinu.

SCP-001-05 je stranica odštampana na, kako se čini, inkdžet štampaču, a pronađena je između stranica 15 i 16 SCP-001-03. Ova stranica je sačuvana na isti neidentifikovani način kao i ostali dokumenti u SCP-001.

Dopis iz kancelarije Administratora

Kako je vreme prolazilo, njihov broj se smanjivao i čovečanstvo je procvetalo. Svet je počeo da ima više smisla. Ipak, neobjašnjivo nikada ne može istinski nestati, kao da univerzum zahteva da postoje stvari koje nikada ne možemo istinski razumeti.

Nećemo se vratiti u mračnu, plašljivu noć. Nama neće vladati nepoznato. Zauzećemo se za sebe.

Iako ostatak čovečanstva ostaje neupućen, borićemo se protiv tame, zadržavajući je i štiteći je od očiju običnog čoveka, kako bi mogli da nastave da žive u blaženoj iluziji normalnog sveta.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 22:

Njihova lica me progone u snovima. Stotine, hiljade njih. Oni koji su slepo išli u smrt. Za mene.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 28:

Napravio grešku. Rekao nekome istinu, noć pre svog odlaska. Morao sam da iskoristim svoju poslednju originalnu medicinsku opremu. Na neki način, voleo bih da je ciljao u glavu.

Odlomak iz SCP-001-03, strana 41:

Ovaj je rešio jednačinu koja bi mogla postaviti okvir za ostatak rešenja. Ubio sam ih svojom rukom. Da li su ikada mogli zamisliti da je to čin milosrđa?

Odlomak iz SCP-001-03, strana 64:

Odjednom sam se danas setio šta su mi rekli pre nego što sam otišao. Rekli su da verovatno ništa neću videti, da ću verovatno jednostavno zaspati i ponovo se probuditi. Lagali su. Vidim ih dok ih proždire ludilo, dok zidovi stvarnosti pucaju i ruše se, samo da bi bili zamenjeni kao da se ništa nije dogodilo. Sve vidim.

Poslednji odlomak iz SCP-001-03, strana 68:

Napokon je gotovo. Jednačine su završene, proračuni su ispravni, ali rešenje ponovo dolazi prekasno. Ovaj tim neće imati vremena da konstruiše Rešenje, a ja ću morati ponovo da napustim Fondaciju. Ali, činim to sa znanjem da više niko neće morati da trpi istu sudbinu.

SCP-001-34 je istrošena, rukom napisana stranica otkrivena između prednje korice i prve stranice SCP-001-03.

Onima koje zanima:

Prvo želim da kažem da mi je žao zbog svega. Najverovatnije sam Vas i sve koje ste ikada poznavali osudio na smrt i propast samo svojim prisustvom u vašem svetu. Ako posedujete - i čitate - ovaj dokument, onda sam verovatno mrtav. Ako je to slučaj i nisam se potrudio da uništim ove dokaze, to znači da takođe verovatno nisam uspeo završiti svoju misiju. To znači da su moje odgovornosti sada prenete na Vas i da su Vaša sudbina i sudbina Vašeg sveta sada u vašim rukama.

Nisam rođen u Vašem svetu. Ja sam putnik iz paralelne dimenzije postojanja, alternativne stvarnosti odvojene od vašeg univerzuma. Godina iz koje potičem nije posebno bitna; ako sam išta naučio iz svojih putovanja, prenošenje vremena iz univerzuma u univerzum je besmisleno. Ono što je važno je da je u mojoj originalnoj dimenziji čovečanstvo bilo veoma napredno. Iskorištavalili smo snagu čitavih zvezda, oblikovali planete i mesece kako bi ih prilagodili našim potrebama, pa čak i naučili da manipulišemo samim tkivom stvarnosti. Pobedili smo smrt napretkom medicine i tehnologije i smatrali smo se gospodarima svoje sudbine.

Prekasno smo shvatili da sve takve stvari imaju svoju cenu i da naša pohlepa i oholost neće rezultirati samo gubitkom svega što nam je bilo drago, već osuditi i bezbroj drugih na propast. Naše mešanje u strukturu postojanja otvorilo je pukotine i preokrete u tkivu stvarnosti, korupciju multiverzuma koju ranije nismo uspeli da primetimo jer nismo mogli da vidimo delove naše stvarnosti kako prodiru u druge. Kada su povratne informacije počele da se manifestuju, bilo je već kasno da se to zaustavi.

Pre nego što nas je ova Korupcija potpuno progutala, smislili smo još jedan poslednji plan. Skupljali bismo znanje koje bismo mogli spasiti i žrtvovali svoj svet da bismo jednog pojedinca poslali u drugi. Ovo nije moglo da popravi štetu koja je već načinjena, ali moglo bi nam kupiti vreme da započnemo ispočetka i nađemo način da zaustavimo korupciju stvarnosti. Taj pojedinac sam bio ja.

Ako ih već niste pronašli, onda će dokazi koji potkrepljuju moje tvrdnje početi uskoro da prelaze u Vaš svet. Poput kiše od stakla, razbijeni ostaci drugih univerzuma počeće da padaju i kliziće u Vaš. Stvari koje prkose Vašem razumevanju, fiksne petlje i strukture bez značenja ili rime, koje ne mogu biti uništene ni na koji način koji posedujete. Stvari koje izluđuju ljude i osporavaju sve pretpostavke koje su vam drage.

Ono što nosim sa sobom konačno je nasleđe nebrojenih svetova. Jednačine i tehnologija opisane na njegovim stranicama sa sobom nose nadu u zaustavljanje korupcije, nadu koja je došla s visokom cenom. Oni su poslednja volja i zavet krvavog traga univerzuma koji su se žrtvovali i bili žrtvovani da oni koji ostanu mogu izbeći ovu sudbinu. U vreme pisanja ovog teksta oni su gotovo završeni, ali vreme je uvek protiv mene. Ako više ne budem bio u stanju da dovedem ovu misiju do njenog gorkog kraja, onda Vama ostaje da dovršite ono što sam započeo.

Srećno,
[PODACI IZBAČENI]
Administrator

SCP-001-35 je rukom napisana stranica koja je pronađena između poslednje stranice i zadnje korice SCP-001-03. Rukopis u SCP-001-35 nije u skladu sa rukopisom drugih SCP-001 dokumenata.

[PODACI IZBAČENI],

To je to, poslednji dokaz da je naša civilizacija ikada postojala. Niko nije potpuno siguran šta će se dogoditi kada aktiviraš rezervni plan. Neki od njih kažu da će reakcija od njegove upotrebe odmah razbiti ono što je ostalo od našeg postojanja. Drugi kažu da će upotreba nečega ovoliko moćnog samo stostruko ubrzati Korupciju. U svakom slučaju, biće brzo. Dok se probudiš na svom odredištu, od našeg doma neće ostati ništa.

Već znaš da uređaj može povesti samo jednog putnika, a drugi tim bi trebao imati spremnu opremu do trenutka kada budeš spremna za polazak. Mogu se samo nadati da ćeš vremenom koji smo ti kupili pronaći način da zaustaviš ovu katastrofu. U suprotnom, uređaj će pratiti relativni nivo korupcije u lokalnoj stvarnosti, kao i to koliko je puta aktiviran. Možda pomalo sadistički od nas?

Dok ovo pročitaš, već ću biti mrtav. Žao mi je, ali ti si uvek bila jača. Nemam snage da se uzdignute glave suočim sa krajem. Ne bez tebe.

Volim te.

Dodatak 001-03: SCP-001-36

Reference pronađene u dokumentima koji sadrže SCP-001 sugerišu postojanje SCP-001-36, elektronskog uređaja ili velikog dokumenta koji sadrži sveobuhvatne tehnološke i matematičke podatke povezane sa SCP-001. Trenutna lokacija SCP-001-36 je nepoznata.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License