Predlog Rogeta
ocena: 0+x
keterduty.png

Digitalna rekreacija ikonografije pronađene unutar SCP-001.

Predmet #: SCP-001

Objektna klasa: Taumiel

Specijalne procedure zadržavanja: Procedure zadržavanja za pojedinačne instance SCP-001-K stvorilo je Nadgledačko veće i oni treba da se istovremeno sprovode kao ukupne procedure zadržavanja SCP-001.

Osoblje dodeljeno različitim jedinicama za zadržavanje mora biti odvojeno jedno od drugog i samo treba da izvršava dužnosti vezane za dodeljeno zadržavanje. Pristup potpunom ili delimično potpunom matičnom dokumentu zadržavanja ograničen je na osoblje nivoa 5. U slučaju da osoblje pokuša da nauči sveukupne procedure zadržavanja SCP-001 ili pokuša da međusobno izloži različite instance SCP-001-K, moraće im se dati amnestici klase V i ukloniti sa zadatka.

Ritualni simbol trenutno bio je ugraviran na ulaz svake komore za zadržavanje unutar SCP-001. Ulaze treba zapečatiti u sobi sa neutralnom atmosferom, a oštećenja zaptivki moraju se odmah popraviti. Oštećenje ili iskrivljenje ovih simbola dovešće do toga da se efikasnost komore za zadržavanje vremenom postepeno smanjuje, do tačke u kojoj ciklus zadržavanja neće moći da se održi.

Sve instance zadržanih SCP-001-K drže se u okviru SCP-001. Samo osoblje sa dozvolom nivoa 6 može imati direktnu interakciju sa SCP-001-K instancama. Dodatni objekti zadržani od strane Fondacije klasifikovani su kao Keter da bi se održalo prividno značenje objektne klase.

Instance SCP-001-K ne smeju biti puštene van SCP-001, osim ako ubrzanje događaja restrukturiranja stvarnosti VK klase ne postane željeni ishod. Ako Nadgledačko veće jednoglasno odobri ovu meru, osoblje Fondacije kontaktiraće osoblje nivoa 6 sa daljim uputstvima.

Opis: SCP-001 označava izvor svih anomalnih objekata klasifikovanih kao Keter. Dokumentacija za osoblje sa dozvolom ispod nivoa 5 treba da ove objekte opisuje prema njihovoj SCP-XXX(X) dokumentaciji.

SCP-001 je postrojenje koji se nalazi u okviru [PODACI REDIGOVANI], iako njegova unutrašnjost zauzima znatno više prostora nego što ovaj region sadrži. Izgleda da je spoljašnjost velika, neopisiva istraživačka ustanova. Pokušaji detaljnog dokumentovanja spoljnog izgleda SCP-001 rezultirali su konfliktim i kontradiktornim rezultatima. Pokušaji mapiranja unutrašnjosti urodili su kontradiktornim tlocrtima. Unutrašnji prostor SCP-001 otprilike je ekvivalentan kancelarijskom ili vojnom kompleksu, sa dovoljno prostora i objekata za smeštaj 1200 450 ljudi

Trenutno je poznato da postoje 0 instanci SCP-001-K.

SCP-001-K označava bilo koji anomalan objekat koji potiče od SCP-001. Svi slučajevi SCP-001-K bili su prisutni prilikom pronalaska SCP-001, mada su neki u međuvremenu izgubljeni. Svaku instancu SCP-001-K na mestu drži drugi entitet, s tim što anomalna svojstva svakog pojedinačnog objekata se međusobno neutrališu.

Kada se prekinu bilo koji ciklusi zadržavanja za instance SCP-001-K, na komoru za zadržavanje uticaće anomalija izopačenja stvarnosti. Unutrašnji prostori će početi da funkcionišu prema novom setu zakona fizike, koji se prilagođavaju svojstvima novonastalih SCP-001-K instanci. Ova područja su neprijateljska prema ljudskom životu i počeće da se agresivno šire ako se pojave drugi prekidi zadržavanja SCP-001-K. Trenutno od 18.09.1999. nije došlo do prekida zadržavanja.

SCP-001 su prvobitno dokumentovali američki plaćenici koji su služili u Grčkoj nakon Drugog svetskog rata. Kada su anomalna svojstva postala očigledna, nekoliko organizacija je tražilo kontrolu nad tim područjem, ali je grupa uspela da spreči SCP-001 da padne pod spoljnu kontrolu. Kontrola nad SCP-001 dobrovoljno je predata Fondaciji 1949. godine. Podaci iz ovog perioda zadržavanja SCP-001 do danas nisu pronađeni, zbog bega nekoliko instanci SCP-001-K zbog kojih je u velike delove SCP-001 nemoguće ući.

Objekti klasifikovani kao SCP-001-K Metod zadržavanja
SCP-718, SCP-689 Instance SCP-718 pozicionirane na mumificiranim ljudskim leševima, u trouglastom obrascu oko SCP-689. Povremeno sve instance istovremeno odvrate pogled, zbog čega se SCP-689 manifestuje i likvidira SCP-718 instance, što dovodi do stvaranja dodatnih SCP-718 instanci. Instance SCP-718 zatim nastavljaju posmatranje, manipulišući SCP-689 nazad u prvobitni položaj korsteći očne stabljike.
SCP-990, SCP-122 Izgleda da entiteti SCP-122 zadržavaju SCP-990 u fizičkom svetu tako što ga drže u konstantnom snu, koristeći svoja tela da prigušuju spoljne zvukove i šapućući priče za spavanje SCP-990. Drugi SCP-122 entiteti prekrili su zidove, plafon i podove komore kako bi blokirali sve spoljne izvore svetlosti.
SCP-1178, SCP-1984 SCP-1178 je suspendovan u velikoj kubičnoj komori, a SCP-1984 ga neprestano progoni. Postoji šest različitih obrazaca, koji se smenjuju naizgled slučajno. Nikad nije primećeno da se SCP-1984 bribliži više od 15 metara od SCP-1178, dok se SCP-1178 ubrzava kako bi sprečio da ga SCP-1984 stigne. Osoblje za zadržavanje trenutno istražuje sredstva za ublažavanje svake moguće detonacije SCP-1178 izazvane SCP-1984, kako ne bi došlo do uništenja SCP-001 i neposrednog događaja kraja sveta VK klase.
SCP-1440, SCP-836 SCP-1440 je suspendovan u centru velike kružne komore. Oko nje lebde strukture na koje utiče SCP-836, poput zidova i vrata. Ovi objekti se konstantno približavaju i bivaju uništeni putem efekta SCP-1440. Zatim se reformišu na dnu komore i ponovo počinju da se uspinju prema njemu. SCP-1440 tvrdi da ga je otac zatvorio, ali nije pružio nikakve dodatne informacije. Nije poznato zašto efekat SCP-1440 nije uništio SCP-001.
SCP-1048, SCP-1055 Kako SCP-1055 dobija dodatnu masu, instance SCP-1048 ga neprestano cepaju kako bi konstruisali nove instance sebe. SCP-1055 je potpuno mobilan i pokušaće da uništi sve instance SCP-1048 koji mu se približe. Ovi ostaci će biti rekonstruisani kako se naprave dodatne SCP-1048 instance za njihovo popravljanje. Trenutno se u komori nalazi procenjeno ████ instanci SCP-1048, sa kapacitetom za još ██████████ instanci.
SCP-1295, SCP-871 Sva četiri SCP-1295 entiteta neprekidno poslužuje plavokosi ženski humanoid u konobarskoj uniformi1 , koji neprestano preuzima primerke SCP-871 sa drvenog stola i donosi ih SCP-1295 entitetima. Sva četiri entiteta mogu se čuti kako se žale na razočaravajuće dizajne menija, iako hvale kvalitet i raznolikost hrane koju nudi SCP-871.
SCP-505, SCP-140 SCP-505 je suspendovan iznad SCP-140, ispisujući najmanje 15 svezaka od 70 000 reči2 vazenih za daevitsku kulturu i civilizaciju. Prekid ovog ciklusa prouzrokovao bi totalnu nepovratnu promenu celokupne svetske istorije, jer tekstovi koje je napisao SCP-505 počinju pre nastanka pisanog jezika i izgleda da datiraju najmanje 470 godina posle sadašnjeg vremena.
SCP-231, ██:██-N Ostaci interakcije između [REDIGOVANO] i neutralizovane anomalije. Trenutno procedura 110-Montauk sprečava XK događaje uzrokovane interakcijom, sa samo 6 potencijalnih događaja neuspeha koji su se dogodili od početka zadržavanja.
SCP-058, SCP-1983 SCP-058 je okačen iznad velike cilindrične rupe koja je ispunjena živim ljudskim srcima. Dodatna količina srčanog tkiva utisnuta je u SCP-058 i oko njega. Većina komore nije osvetljena, a SCP-1983 entiteti u tim neosvetljenim područjima neprestano pokušavaju da otkinu tkivo sa tela SCP-058, dok SCP-058 pokušava nasilno da ih napadne asimilišući dodatno tkivo iz rupe ispod sebe.
SCP-682, SCP-296 Sve figure unutar SCP-296 poprimile su izgled ljudi nalik na osoblje ubijeno tokom zadržavanja SCP-296 unutar SCP-001. SCP-682 nije u stanju da trajno naškodi tim entitetima i naizmenično će pokušavati da ih uništi ili se skrivati u centru komore. Na pitanje dr ██████ █████████, SCP-296 je rekao da je SCP-682 proglašen krivim i da je trenutno kažnjen uskraćivanjem sposobnosti da umre ili ubije.
SCP-579, SCP-055 Nemoguće ubaciti okrugle figure u kvadratne rupe.

Dodatak 001-A:

Dodatak 001-B: Događaji restrukturiranja stvarnosti VK klase označavaju anomalan fenomen za koji se pretpostavlja da će se dogoditi ako se svi slučajevi SCP-001-K oslobode svojih ciklusa zadržavanja. Ako bi se svi slučajevi SCP-001-K oslobodili zadržavanja, ovaj efekat bi potencijalno mogao promeniti sve u svemiru za koje se zna da deluje po neanomalnim fizičkim zakonima.

U toku su istraživanja kako bi se omogućilo dalje postojanje Fondacije u ovakvom scenariju i efikasnost zaštite novog univerzuma od ostataka naše trenutne stvarnosti.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License