Predlog Skantrona
ocena: +1+x
probosal.png

Fotografija iz vazduha PA3, snimljena dva meseca nakon otkrića.

JNI Datoteka 0041: Promenjena zgrada srednje škole u ██████, ██ (Potvrđena Anomalija 3)

Objektna klasa: 53 (Veoma nametljiva, nepoznate sposobnosti, nepoznata priroda)

Sigurni protokoli zadržavanja: Potvrđena Anomalija 3 (PA3) treba da bude okružena električnom ogradom visine ne manje od 9 metara i čuvana od strane voda █████ vojske SAD-a. Sve snimke ili fotografske dokaze o unutrašnjosti PA3 treba ukloniti što je pre moguće, a sve svedoke pritvoriti na neodređeno vreme.

Ni pod kojim uslovima osoblje ne bi trebalo da pokušava da uđe u PA3 ili da komunicira sa osobama koje ga naseljavaju. Međutim, bilo koja osoba za koju se zna da je bila u PA3 u bilo kom trenutku mora biti zadržana i saslušana.

Direktni vojni napad na PA3 u ovom trenutku se smatra neizvodljivim, zbog nepoznatih mogućnosti entiteta koji ju kontrolišu.

Napomena: Ovo je rezime i ne sadrži sve informacije relevantne za PA3. Za detaljne informacije u vezi sa PA3, pogledajte JNI Datoteke 0042 do 0218- Direktor ██████

Poznate informacije: Jedinica za neobične incidente upozorena je na postojanje PA3 7. septembra 1954. godine, kada su učenici koji su pohađali srednju školu ██████████ izvestili da je unutrašnjost zgrade znatno drugačija nego što je bila u bilo kom trenutku u prošlosti.

Nakon otkrića, PA3 je pokazala nekoliko neobičnih, ako ne i suštinski paranormalnih osobina:

  • Gotovo svi zidovi u zgradi zamenjeni su čeličnim armiranim betonom, iako je nekoliko prostorija izgrađeno od drugih materijala bez očiglednog razloga. Svi spoljni prozori bili su prekriveni iznutra.
  • Sve učeničke klupe, lični predmeti, udžbenici i ostali materijali od kojih se očekuje da budu prisutni u javnoj srednjoj školi bili su potpuno odsutni. Ormarići su i dalje bili prisutni, iako znatno manji i izrađeni od nerđajućeg čelika.
  • Raspored, lokacija i veličina prostorija i objekata nisu se podudarali sa planovima škole. Često bi sobe imale naizgled nasumične modifikacije, iako je broj promenjenih soba trenutno nepoznat.
  • Pronađeno je ne manje od sedamnaest elektronskih računara, od kojih je svaki koristio novu RAM memoriju sa magnetnim jezgrom. Pre nego što je klasifikovana kao potvrđena anomalija, srednja škola ███████████ nije imala računare. Sve datoteke na računarima bile su nepristupačne, a sami računari su čvrsto pričvršćeni.
  • Auditorijum je nepristupačan zbog velikog čeličnog zida koji u potpunosti blokira vrata. Pokušaji pomeranja ili oštećenja ove barijere bili su neuspešni. Obim i svrha barijere nisu poznati, kao ni sadržaj auditorijuma.

Tim poslan u unutrašnjost PA3 da izvrši kompletno izviđanje (tim PA3-N5) nije se vratio, kao ni drugi tim (tim PA3-N6) koji je imao zadatak da locira prvi tim. Zgrada je trenutno pod ključem i čeka nove protokole zadržavanja.

Nove informacije: Dvadeset i tri dana nakon pronalaska, stražari su prijavili „beli šum“ koji je dopirao iz PA3, čija je jačina bila najveća u blizini auditorijuma. Pet sati kasnije, beli šum je prestao, iako se iz unutrašnjosti PA3 čuo zvuk glasova.

Daljom istragom utvrđeno je da se u zgradi sada nalazio veliki broj osoba, koje su izgleda besciljno lutale zgradom. Važno je napomenuti da je svaki pojedinac bio fizički identičan članu tima PA3-N6, uprkos tome što je broj stanovnika PA3 znatno nadmašivao broj članova tima PA3-N6. Pokušaje intervjuisanja ili zadržavanja stanovnika sprečilo je [KLASIFIKOVANO]. Dvanaest članova tima PA3-N5 nije pronađeno. Pored gore pomenutog, unutrašnji izgled PA3 se značajno promenio od prethodnih istraga. Nije identifikovan nijedan mehanizam koji bi ovo mogao objasniti.

Nove informacije: Tri meseca nakon prethodnog incidenta, iz auditorijuma se ponovo začuo beli šum. Ovog puta doneta je odluka da se odmah pokrene istraga. Otkriveno je da se većina PA3-2 (oznaka koja je data stanovnicima PA3) okupila blizu vrata auditorijuma. Na čeličnoj pregradi stvorila se kružna rupa, prečnika otprilike dva metra, iako unutrašnjost nije bila vidljiva. U 0310 sati iz rupe je izašao predmet nalik na [KLASIFIKOVANO], koji je stanovnik poneo. Predmet je smešten u jednu od učionica (za koju ranije nije primećeno da se otvara). Ovaj proces je trajao više od osam sati, s tim što se nova stvar proizvodi jednom u tri minuta. Većina je viđena kako ulaze u drugu sobu ili ormarić, iako je bilo nedovoljno osoblja za praćenje svih predmeta.

Dalja istraga otkrila je da većina, ako ne i svi proizvedeni predmeti, sami pokazuju anomalna svojstva. Značajan deo PA3-2 uključen je ili u zaštitu proizvedenih predmeta (zajedno, PA3-3) ili u izvođenju različitih testova na njima.

Nove informacije: Dva dana nakon prethodnog incidenta, tri identična naoružana „čuvara“ pojavila su se pred svakim ulazom u PA3. Dalji pokušaji ulaska u zgradu bili su uzaludni, jer su ovi stražari neprestano nadjačavali sve timove poslate da uđu u PA3, bez obzira na povrede ili relativni nivo naoružanja.

Napomena: Izveštaji prikupljeni tokom dva dana pre manifestacije čuvara pred PA3, čini se da potvrđuju da PA3-2 slede standardne JNI protokole u vezi sa predmetima proizvedenim u auditorijumu. Njihovo poznavanje standardnih protokola JNI je u skladu sa poznavanjem koje je posjedovao tim PA3-N5.

Nove informacije: Tokom JNI-ovog praćenja PA6, dva muškarca identična agentu Diksonu (pripadniku PA3-N6) izašla su iz parkiranog automobila i prisilno zadržala PA6, uvukavši ga u automobil i odvezavši se. Praćenje vozila tokom sledećih osam sati otkrilo je da se vozilo kreće direktno prema PA3. Pri dolasku, vozilo je prošlo direktno kroz prednja vrata, koja su „stražari“ otvorili malo pre dolaska. PA6 nije pronađen.JNI Datoteka 0042: Poruka primljena od PA3

Dana 15. maja 1965. godine, sledeća poruka je primljena Morzeovom azbukom od PA3 na standardnim JNI komunikacijskim frekvencijama. Osetljivi podaci su klasifikovani i početak svake „rečenice“ napisan je velikim slovom, ali poruka drugačije nije promenjena.

Zdravo! Mi smo N5 veće i mi (osiguraj, zadrži, sačuvaj) mi smo pokazali raditi i bilo bi lepo da budemo prijatelji. Bilo je lepo biti dio Vašeg odličnog, ali je najbolje da sa superiornim resursima dobijenim (veličina) mi kontrolišemo zadržavanje. Naše iskreno izvinjenje, vezano za stražare i zadržavanje, radnje i tajne koje čuvati potrebno: vreme i čekati mi se izvinjavamo, radio blokirao scp ili par. Očekujte proširenje uskoro, jer mi mesta za dalje od auditorijuma (dobro ali ne hteti).

Osam sati kasnije, sledeća poruka je primljena:

Proširili se sada! Pogledati █████████ federalnu zgradu je sada funkcionalna, potrebni doktori stražari d-ljudi regrutujemo! Anomalije pronađene i dalje moguće internacionalno, istraživanje naravno moguće; internacionalno moguće dani ili sedmice da se uradi. Štaviše, mi N5 znamo (žao nam N6 nedostaju) da jedva čitljivo, ali posrednik auditorujumu ne █████! Pozdrav i srećno sa problemima.

Za dalje informacije pogledati JNI Datoteku 0███: Izmenjena federalna zgrada u █████████, ██ (Potrvrđena Anomalija 10)

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License