SCP-001-SH-J
ocena: +1+x

Memetički ubistveni agens deaktiviran…
Pristupanje bazi podataka za SCP-001-SH-J…
Dobrodošli, O5-8.

Predmet #: SCP-001-SH-J

Klasa Objekta: Keter

Specijalne Procedure Zadržavanja: MTF Sarma-13 ("Bakino dete") je zadužen za suzbijanje informacija i obezbeđivanje instanci SCP-001-SH-J-1. Ako instanca bude primećena preko interneta (prvo se mora potvrditi da je u pitanju pominjanje "bureka sa sirom" u kontekstu bez apsurdnog ili ironičnog značenja), lociranje se vrši pomoću triangulacije signala. Ako se proceni da odred za obezbeđivanje ne može da stigne do mete u roku od jednog (1) sata, upotreba fokusiranog zvučnog topa na satelitu █████████ pod kontrolom Fondacije radi neutralizovanja je autorizovana. Zbog sličnosti posledica, dejstvo topa treba objasniti kao iznenadno prisećanje neutralizovane instance na ukus ćevapa iz neke od država bivše SFR Jugoslavije, ne računajući državu ili predeo subjektovog porekla. Ovo objašnjenje se pokazalo toliko uverljivim da je upotreba amnestika klase B neophodna samo u retkim slučajevima.
Terenski agenti Fondacije, postavljeni na prostoru bivše SFR Jugoslavije, u najvećoj meri na prostorima većinskog srpskog stanovništva, vrše osmatranje. Opremljeni su nadzornim vozilima obeleženim imenom paravanske kompanije Fondacije, Saletovo Crkveno Pečenje. Druge grane Fondacije takođe su obaveštene o postojanju i merama zadržavanja SCP-001-SH-J i sarađuju sa MTF Sarma-13.
U slučaju da se primeti postojanje pekare ili buregdžinice koja reklamira "burek sa sirom" kao proizvod, treba pratiti procedure opisane u Rekbu protokolu (1923).
20 primeraka SCP-001-J-1 se čuvaju radi istraživanja u Instituciji-26 u okolini ███████ ██████████. Obavezna je terminacija svih ostalih instanci osim ako pokazuju izuzetna anomalno-prouzrokovana ili anomalna svojstva.

Opis: SCP-001-SH-J je kognitohazardni fenomen koji utiče na interpretaciju čulnih signala od strane mozga. Čini se da anomalija utiče samo na ljude, jer druge vrste nemaju poimanje reči burek. Testovi se vrše na gorilama i delfinima da bi se definitivno utvrdilo da li je moguće da se anomalija prenese na članove životinjskog carstva sa razvijenijom sposobnošću komunikacije.
Pojedinci pod dejstvom SCP-001-SH-J insistiraju da je pecivo poznato kao pita sirnica u stvari "burek sa sirom". Ovim pojedincima je dodeljen naziv SCP-001-SH-J-1. Kroz ispitivanja na osoblju D-klase utvrđeno je da instance SCP-001-SH-J poseduju sposobnost da prenose anomalni efekat SCP-001-SH-J na druge, prateći period izloženosti između pola (0.5) sata i 3 dana, u zavisnosti od mentalne stabilnosti subjekta, poznavanja koncepta bureka i etničkog porekla.
Otprilike 89,36% subjekata pod dejstvom SCP-001-SH-J su srpskog etničkog porekla ili nasleđa ili se izjašnjavaju kao Srbi. SCP-001-SH-J-1 instance mogu postati i pripadnici drugih naroda rasprostranjenih na Balkanskom poluostrvu (Bošnjaci, Hrvati, Crnogorci, Makedonci, Albanci, Slovenci…), ali ovi narodi, čini se, poseduju veću otpornost na efekte SCP-001-SH-J.

Priključak 21/6/2007

Na osnovu najnovijih procena, pojavljivanje anomalije intenzivira frekvenciju alarmantnom brzinom. Naime, pri trenutnoj brzini, prosečni broj slučajeva godišnje će porasti sa 20 na 35 u narednih 10 godina. Opasnost od potpunog raspada društva koju ova anomalija predstavlja u kombinaciji sa nepredvidljivošću njenog pojavljivanja čini je ekstremno opasnom. To je uvek bio slučaj, ali sada se moramo suočiti sa mogućnošću da nećemo moći zauvek da zaustavljamo njeno širenje na način na koji smo to do sada radili. Protokoli će biti revidirani do marta sledeće godine.
-O5 veće

Priključak 29/7/2008:
Novi protokoli za osoblje nultog, 1, 2. i 3. nivoa su određeni i nalaze se u ažuriranim knjigama procedura. One se mogu naručiti preko Institucije u kojoj je član osoblja zaposlen ili direktno preko veb sajta Fondacije. Ukupan paket sa uključenim priborom za odupiranje kognitohazardima košta 16 480 dinara.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License