SCP-004
ocena: +1+x
SCP004_door-new.jpg

SCP-004-1

Predmet#: SCP-004

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: U ophođenju prema predmetima SCP-004-2 kroz SCP-004-13 pravilna procedura je od velikog značaja. Nije dozvoljeno prenositi predmete van institucije osim u pratnji dvoje članova bezbednosnog osoblja sa odobrenjem Nivoa 4. Ni u kojim okolnostima nijedan drugi deo SCP-004 ne sme biti pronešen kroz SCP-004-1. Posledice toga su trenutno nepoznate i trenutna cena eksperimentacije čini dalja istraživanja nepraktičnim. U slučaju da neki od predmeta koji se drže unutar SCP-004-1 pobegnu iz zadržavanja, ili iz Institucije, ključevi moraju biti uneseni unutra i vrata zatvorena pre aktivacije eksplozivne sprave Institucije 62. Nedozvoljeno otklanjanje ključeva iz oblasti za testiranje je povod za trenutnu terminaciju.

Odobrenje Nivoa 1 je potrebno za osnovni pristup SCP-004-1.
Odobrenje Nivoa 4 je potrebno za korišćenje SCP-004-2 do -13.

Opis: SCP-004 se sastoji od starih drvenih ambarskih vrata (SCP-004-1) i seta od 12 zarđalih čeličnih ključeva (SCP-004-2 kroz SCP-004-13). Sama vrata su ulaz u napuštenu fabriku u [PODACI IZBAČENI].

Hronološka istorija

02/07/1949: grupa od troje maloletnika koji upadaju na federalni posed blizu ██████████ nalaze vrata. Po njihovom svedočenju, našli su set zarđalih ključeva u gvozdenoj kutiji na zaključavanje i odredili koja vrata ključevi otključavaju. Maloletnici bivaju pritvoreni nakon što kontaktiraju šerifa █████████████████ kada jedan od njihovih prijatelja (SCP-004-ŽRT01) nestaje.

03/07/1949: lokalne vlasti nalaze odvojenu desnu ruku SCP-004-ŽRT01 osam kilometara od SCP-004-01. Drugi delovi SCP-004-CAS01-ovog tela nađeni su razbacani na udaljenosti do 32 km od fabrike. Tokom ispitivanja privedeni maloletnici govore vlastima da je, po otvaranju vrata jednim od ključeva, SCP-004-ŽRT01 bio pokidan na više delova, koji su svi nestali. Od ove tačke SCP fondacija preuzima kontrolu nad istragom.

04/07/1949: SCP agent █████ preuzima ključeve od lokalnih vlasti radi početka testiranja. Testovi pokazuju da SCP-004-2 kroz SCP-004-13 svi odgovaraju jednoj ključaonici na velikim zatvorenim vratima. 12-oro članova osoblja D Klase je raspodeljeno da testira učinke vrata. Od dvanaestoro subjekata koji su svi probali različite ključeve da bi ušli u sobu, samo dvoje preživljava. Otvaranje vrata bilo kojim ključem sem SCP-004-7 I SCP-004-12 izazvalo je da subjekti budu rastrgnuti u više pravaca; ipak, nijedan otkinuti deo nije bio pronađen do kasnije. U trenutku pisanja samo po dva dela svakog subjekta su povraćena (sa izuzetkom subjekta koji je koristio SCP-004-█, čiji su delovi razbacani na maloj razdaljini). Ostali su, za sve svrhe istraživanja, nestali iz postojanja.

Od dvoje preživelih subjekata, samo jedan (koji je koristio SCP-004-7) vratio se nepovređen. Drugi se vratio u blizu-katatoničnom stanju, sposoban samo da se skloni iz sobe i zatim sruši na pod, i morao je da bude obuzdan da bi se sprečio da ne iskopa sebi oči (pogledati Priključak A - Efekti SCP-004 na Mentalno Zdravlje). Subjekat koji je koristio SCP-004-7 je rekao da je ušao u veliku sobu, nemoguće veliku za veličinu priključene zgrade. Nakon njegovog izlaska, SCP-004 je otvoren silom i zadržan i naoružan odred osoblja Nivoa 3 je ušao. Veličinu sobe je nemoguće izmeriti i okvir vrata i osobe u sobi su jedini deo sobe koji se može opipati ili osvetliti.

16/07/1949: maloletni osumnjičeni I šerif █████████████████ su likvidirani.

02/08/1949: █████████████████ je proglašen opasnom oblašću "zbog neeksplodiranih eksploziva" i ograde su podignute da bi sprečile ulazak civila.

01/12/1950: Prostorno-vremenske anomalije koje rezultiraju iz izloženosti SCP-004 su potvrđene. Testiranje je obustavljeno do daljnjeg.

02/07/19██: Neobračunati ostaci SCP-004-ŽRT01 pojavljuju se neočekivano ispred SCP-004. Uprkos tome što je poginuo decenijama ranije, ostaci SCP-004-ŽRT01 nisu ni na koji način razloženi i još uvek su topli na dodir. Krv ostaje nezgrušana. Ostaci su povraćeni radi testiranja.

04/07/19██: Neobračunati ostaci jednog od originalnih dvanaest (12) subjekata za testiranje pojavljuju se na sličan način kao oni SCP-004-ŽRT01. Ostaci su obeleženi SCP-004-ŽRT02. Evidencija sugeriše da su i SCP-004-ŽRT01 i SCP-004-ŽRT02 koristili SCP-004-██

21/03/1999: Sa masivnim širenjem nuklearnog oružanja i Trećim svetskim ratom udaljenim samo ██ godina, izgradnja je počela na lokaciji unutar SCP-004-1. Lokacija će biti snabdevena zalihama za ██ ljudskih dana.

21/04/1999: █████████████████ je naredio da institucija unutar SCP-001 bude proširena da bi sadržala hitni prostor za držanje svih pokretnih SCP-███ primeraka i ██-petabajtsku bazu podataka za smeštaj svih SCP podataka. Institucija se sada zove Lokacija-62.

25/09/2000: Lokacija-62 je u upotrebi. Laboratorije i jedinice za zadržavanje su završene I mogu da zadrže najopasnije primerke. Stvaranje rezervne kopije SCP baze podataka je počelo.

25/01/2001: Zbog prostorno-vremenskih anomalija (pogledati "Prostorno-Vremenske anomalije" ispod), sve osoblje koje radi na Lokaciji-62 od sada je obavezano da trajno prebiva na lokaciji. Porodice osoblja biće informisane da su voljeni poginuli u industrijskoj nesreći. Klonirana tela su pripremljena za sahranu.

14/08/2003: Masivni nestanak struje širom Severoistočnih Sjedinjenih Država i kroz Kanadu. Zbog inicijalnog otkazivanja više SCP generatora, Lokacija-62 je bila bez napajanja pedeset tri (53) minuta. Tokom ta pedeset tri (53) minuta, oni na lokaciji bili su u potpunosti bez izvora svetlosti. Prijavili su da su "osećali" stvorenja i ljude, iako nikakvi abnormalni entiteti nisu mogli biti viđeni niti opipani. Izabrano osoblje Fondacije dobilo je dozvolu da pročita ████████████ (Priključak A) i reklo je da su "osećena" stvorenja bila ljudske veličine, ali inače slična masivnom zelenom stvorenju koje je opisano.

Prostorno-Vremenske Anomalije

Izgleda da SCP-004 propagira prostorno-vremenske anomalije. Osoblje koje napušta instituciju prijavljuje izgubljeno vreme. Oni koji su bili na lokaciji nedeljama insistiraju da su u instituciji bili nekoliko dana, i evidencija svršenog rada i konzumiranih namirnica podržavaju njihova tvrđenja. Druge temporalne anomalije uključuju SCP-004-2 kroz -13, pogotovo ponovno pojavljivanje SCP-004-ŽRT01 i SCP-004-ŽRT02 tačno ██ godina nakon njihovog korišćenja SCP-004-██. █████████████████ je zadužen za istragu svih aspekata ovih vremenskih anomalija. Prostorne anomalije uključuju nemoguće velike dimenzije prostora koji SCP-004-7 otvara. Slično, incident sa nestankom struje 2003. upućuje na to da postoji alternativna ravan postojanja u istom prostoru koji Lokacija-62 zauzima.

Dodatne Beleške

Testiranje SCP-004 otkriva da deset ključeva otvara SCP-004-1 na dimenziju gde su zakoni fizike i topologije znatno drugačiji nego oni u našoj rodnoj dimenziji. Subjekti koji susretnu ove neprijateljske uslove su pokidani, njihovi delovi deponovani na različitim lokacijama, od kojih je potvrđeno da se samo tri nalaze na Zemlji. Materijal deponovan na dve od ovih tačaka pojavljuje se odmah; materijal deponovan na trećoj pojavljuje se tačno ██ godina u budućnosti. Ostalih sedam lokacija su trenutno nepoznate.

Trenutno testiranje se fokusira na dve grane istraživanja. Prva je pronalaženje načina da se prežive SCP-004-ove neprijateljske topologije. Druga [PODACI IZBAČENI] upućuje na to da SCP-004-2 kroz -13 otvaraju vrata koja nisu SCP-004-1.

Priključak A: Efekti SCP-004-12 na Mentalno Zdravlje

Sve osoblje D klase koje koristi SCP-004-12 vrati se u katatoničnom stanju, nesposobno da govori. Neki mogu da imaju dovoljno preostale energije da pokušaju da iskopaju sebi oči. Od 16 subjekata, samo 4 su preživela. Samo jedan je povratio govor, nakon dugoročne psihoterapije. Bio je u stanju da kaže psihijatru da je video masivno zeleno stvorenje, toliko veliko da se velik deo njegovog tela protezao van njegovog vidnog polja. Prijavio je urođeni strah i iznenadno prepoznavanje "kao da je to bilo nešto zakopano duboko u [njegovim] iskonskim strahovima" i prisilnu usadnju "neshvatljivih" sećanja. Subjekat pokazuje akutnu anterogradnu i retrogradnu amneziju.

Priključak B: Dodatne Informacije

Predmet#: SCP-004-14

Datum Otkrića: 02/09/1950

Poreklo objekta: Objekat je otkriven drugde u fabričkom prostoru, u ranije neotkrivenoj menadžerovoj kancelariji.

Opis: Objekat izgleda kao velika nelakirana drvena kutija. Kutija se može otključati "bezbednim" ključem, SCP-004-7, kao i pomoću pet "nebezbednih" ključeva (Pogledati Dokument SCP-004-1).

Po otključavanju SCP-004-14 pomoću SCP-004-7, kutija se otvori automatski na šarkama. Zapremina unutrašnjeg prostora je precizno pet puta veća nego što spoljne dimenzije impliciraju. Predmeti stavljeni unutra dok je poklopac još uvek otvoren ne utiču na težinu niti na bilo koja druga svojstva kutije. Kada se poklopac zatvori I zaključa, svi predmeti unutra nestanu nepovratno. Osoblje zaključano u kutiju je takođe nepovratno, ali gubljenje osoblja na ovaj način izgleda da znatno utiče na snove koje iskusi [PODACI IZBAČENI]

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License