SCP-007
ocena: +1+x

Predmet #: SCP-007

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: SCP-007 treba biti zatvorena u zapečaćenoj sobi čije su dimenzije 10 m sa svih strana. Soba treba biti opremljena za udobno stanovanje, zajedno sa bilo kakvim predmetima koje ███████████████ (nadalje imenovan kao Subjekat) zahteva, dok god snabdevanje Subjekta traženim predmetima ne ugrožava sigurnost. Subjektu nije dozvoljeno da napušta sobu, i po potrebi će biti zadržan silom.

Opis: SCP-007 se nalazi u šupljini u trbuhu Subjekta. Subjekat je belac, fizičke starosti oko 25 godina (Subjekat tvrdi da ima 28 godina) i visok 176 centimetara. Većina Subjektovog trbuha (mišići, koža i organi) je odsutna, premda se čini da Subjekat ne pati zbog toga. Umesto normalnog mesa, prisutna je sfera sastavljena od zemljišta i vode, mada ni u jednoj tački ne dolazi stvarno u dodir sa Subjektovim telom. Sfera izgleda, po većini osobina, kao minijaturni skoro potpuni duplikat Zemlje, oko 60 cm u prečniku, mada raspored kontinenata nije dosledan nijednom poznatom rasporedu u Zemljinoj istoriji. Sfera ima svoje obrasce vremena i zanemarljivu gravitacionu privlačnost, kao i mikroskopske organizme donekle nalik onima koji naseljavaju današnju Zemlju. Primećene su dve inteligentne vrste, ali kontakt i komunikacija sa bilo kojom tek treba da budu ostvareni. Nivoi tehnologije primećenih vrsta moraju biti provereni bar jednom nedeljno i, od ██/████, su približno jednaki onima iz 15. veka na Zemlji.

Subjekat tvrdi da se zove ███████████████, ali ne može da se pronađe evidencija o takvoj osobi. Subjektu nisu potrebne hrana i voda i, iako je primećen kako konzumira oba, šta se dešava sa takvim materijama posle gutanja je nepoznato. Subjekat je inteligentan (izmeren je IQ od 128) i druželjubiv, i smatra planetu u svom trbuhu kao omanju zanimljivost u vezi sa svojim telom. Izgleda kao da Subjekat ne doživljava stres povodom svog neobičnog stanja. Kada je upitan u vezi sa poreklom planete, Subjekat je odgovorio, "Samo sam se probudio jednog dana, i eto nje tu. Nemam pojma kako je tu dospela." Subjekat je dao broj socijalnog osiguranja i broj vozačke dozvole, i zatražio da se provere u registru. Kada su provereni, pronađeno je da nijedan još uvek nije bio dodeljen nikome.

Dr ███████ igra partiju šaha jednom nedeljno sa Subjektom, tokom koje se procenjuje mentalno zdravlje Subjekta. Dr ███████ izveštava da se čini da Subjektu ne smetaju ograničeni životni uslovi, i da još nije probao da pobegne ili pokazao znake nasilja ili mentalne bolesti, mada je u više navrata zatražio kompjuter sa pristupom internetu. Preporučeno je da se ovo ne obezbedi jer bi moglo biti korišćeno za ugrožavanje sigurnosti.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License