SCP-009
ocena: +1+x
009.png

SCP-009 pre prikupljanja

Predmet #: SCP-009

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: Objekat treba držati unutar zapečaćenog rezervoara od legure otporne na toplotu, dimenzija ne manjih od 2m x 2m x 2m.

SCP-009 ni pod kojim okolnostima ne treba biti izložen temperaturama višim od 0°C kada nije podvrgnut testiranju, i nijedan rastvor na bazi vode ne sme biti dozvoljeno da dospe na manje od 30 metara od zone zadržavanja objekta. Komora objekta će biti opremljena toplotnim senzorima koji moraju biti nadgledani u svakom trenutku, i treba je držati rashlađenu pomoću ne manje od tri (3) prekomerne jedinice za hlađenje. Svaki kvar senzora ili sistema za hlađenje treba prijaviti i odmah popraviti. Ako se, u bilo kom trenutku, temperatura u zoni zadržavanja podigne iznad -5°C, komoru treba zaključati i potopiti sa rashladnom tečnošću dok se temperatura ne vrati na bezbedne nivoe (-30°C do -25°C).

Zonu zadržavanja treba držati u totalnom vakuumu tokom testiranja, i osoblje koje dolazi u kontakt sa SCP-009 mora da nosi kompletnu opremu za zaštitu od okoline. Po testiranju, sva oprema, osoblje, i ostali materijali moraju biti podvrgnuti procedurama dehidratacije i stavljeni u karantin na ne manje od 12 sati. Sva vlaga za koju se ustanovi da iskazuje osobine SCP-009 će biti stavljena u karantin i dodata u zonu zadržavanja što pre moguće. Živi organizmi za koje se ustanovi da su kontaminirani SCP-009 će biti terminisani hemijskim isušivanjem i odstranjeni molekuli SCP-009 će biti dodati u zadržavanje.

Opis: SCP-009 je oko ███ litara supstance koja površno liči na destilovanu vodu (H2O), samo sa karakterističnom jarko crvenom bojom. Ova crvena nijansa je primetna u svim agregatnim stanjima, i služi kao najpraktičniji metod za identifikovanje kontaminirane materije pre nego što se ispolje njene anomalne osobine. Nasuprot svakodnevnoj vodi, SCP-009 stiče tečno stanje na temperaturama između -100°C i 0°C, i čvrsto stanje iznad tih temperatura. Na temperaturama ispod -100°C, SCP-009 isparava u gasovito stanje slično pari.

Ispitivanja atomske strukture SCP-009 nisu se pokazala presudnim. Supstanca se čini identična normalnim molekulima vode, sa izuzetkom [REDIGOVANO] nasuprot standardnim zakonima entalpije. Dr █████, ekspert Ksenoprostorne fizike zaposlen u Instituciji ██, predlaže da SCP-009 možda potiče iz univerzuma sa alternativnim zakonima fizike.

Najopasnija osobina SCP-009, međutim, je njegova sposobnost da kontaminira normalnu H2O. Kada je u kontaktu sa bilo kojim vodenim rastvorom, SCP-009 će, nepoznatim mehanizmom, preneti svoje anomalne osobine na druge objekte i stvorenja. Testiranje je pokazalo da je sposoban da asimilira led, paru, čaj, voćni sok, morsku vodu, krv, i [PODACI IZBRISANI]. Vreme koje je potrebno da se ovaj proces dogodi varira u zavisnosti od temperature i tačnog hemijskog sastava materije na koju utiče, i primećeno je da može da traje između 3 minuta i ██ sati.

Eksperimenti na osoblju D-klase su prikazali proces preobražaja koje izvršava supstanca, za koji je ustanovljeno da prati dosledan obrazac:

1. Prvobitno izlaganje: Subjekat je izložen SCP-009, i ono počinje da asimilira svu vlagu prisutnu na izloženoj površini. Stvorenja u ovoj fazi tipično ne primećuju bilo kakve neobične simptome osim osećaja blagog zagrejavanja.

2. Površinski preobražaj: Mraz počinje da se formira na izloženom delu dok toplota koju proizvodi subjekat i sam SCP-009 podižu njegovu toplotu iznad 0°C. Ova faza može da potraje od jednog (1) minuta do █ sati, tokom čega subjekat počinje da oseća [REDIGOVANO] kristale iz pokožice.

3. Preobražaj dubokog tkiva: Eksponencijalni porast temperature SCP-009 uzrokuje nekontrolisane reakcije širom tela subjekta, dovodeći do [REDIGOVANO]. Stvarni gubitak krvi je minimalan jer kristali leda [REDIGOVANO], dozvoljavajući subjektu da ostane živ i svestan do ██ sati.

4. [PODACI IZBRISANI]

Testiranje na osoblju D-klase je prekinuto od 23. 4. 20██.

Dodatak: Okolnosti prikupljanja: Subjekat je pronađen u ████, na Aljasci, 05. 11. 19██. Fondacija se uključila posle dobijanja izveštaja od starosedelačkog plemena ████, koje je naišlo na unakažena tela tima lovaca na foke koji su se, naizgled, nasukali ██ kilometara daleko od sela.

Sve žrtve su pronađene okovane u crveni led. Uzrok smrti zabeležen je kao unutrašnje krvarenje, mada je detaljniji pregled ustanovio [REDIGOVANO]. Pretpostavlja se da je niska temperatura okoline usporila proces zamrzavanja. Ovo je produžilo vreme potpunog preobražaja za ██ sati, i dozvolilo je da žrtve ostanu svesne do [PODACI IZBRISANI].

Poreklo SCP-009 je trenutno nepoznato. Istraživanje sličnih događaja ili materijala u oblasti je u toku. Dokazi na licu mesta sugerišu [REDIGOVANO], eventualno uključujući SCP-███.

Videti Dnevnik Istraživanja A009-1 za detalje.

Dodatak: 09. 11. 19██
Posle prvobitnog izveštaja i prikupljanja uzoraka, potvrđeno je da arahnoidno biće nađeno od strane POG-B7 (videti priloženi dosije) zaista jeste bio do sada nepoznat primerak SCP-3023. Istraživanje je otkrilo da je primerak nastao u [REDIGOVANO] kao rezultat [PODACI IZBRISANI].

Dodatak: 06. 12. 19██
Posle ponovnih upita, treba zabeležiti da je deo zone obale gde su pronađene prvobitne žrtve bio jalova stena otprilike █ metara od morske obale, i da je bila dovoljno suva i hladna da spreči značajnu kontaminaciju okolne oblasti. Da se zona nalazila bliže vodi, male su sumnje da bi usledio događaj masovnog izumiranja.

Namera da se SCP-009 unapredi u Keter klasu je pod razmatranjem.

Dodatak: 06. 12. 20██
Pothlađivanje SCP-009 za svrhe eksperimentacije je zabranjeno do daljnjeg. Osoblje se savetuje da se tečni azot sme koristiti na subjektu samo u kontrolisanim količinama, i samo dok temperatura ne dostigne dozvoljene nivoe.

Srodna napomena: Moguća primena SCP-009 u istraživanju hladne fuzije je na proceni do daljnjeg.

Beleška O5 komande: 09. 1. 20██
Odlučili smo da ostavimo ovu stvar kao Euklid za sad. Razumemo predočenu zabrinutost, ali dok god držite struju uključenu i niko ne prilazi zoni zadržavanja, ne bi trebalo da bude problema. Uostalom, zato ga i držimo u Instituciji ██.

Što se tiče istraživanja hladne fuzije, stavljamo tačku na to za sada. Iskreno, nemamo resursa u budžetu za još jednu katastrofu kao što je Institucija ██. Tim za spašavanje još uvek nije pronašao [REDIGOVANO] dr █████

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License