SCP-010
ocena: +2+x

Predmet #: SCP-010

Objektna klasa: Sigurna

Specijalne procedure zadržavanja: Predmeti koji sačinjavaju SCP-010 moraju se držati u numerisanim zaključanim kutijama na Instituciji-19. Ne sme ih nositi niko osim ispitanika.

SCP-010 može da se ukloni iz skladišta samo radi testiranja.

Opis: SCP-010 se sastoji od serije šest (6) naizgled identičnih livenih gvozdenih okovratnika sa numerisanim metalnim oznakama i jednog (1) daljinskog upravljača. Upravljač je SCP-010-1.
Okovratnici su SCP-010-2 do 010-7. Okovratnici sadrže zamršene elektronske komponente i napajaju ih male (prečnika 5mm i debljine 2mm) 100V baterije. Ove baterije su punjive.

Daljinski je teška crna kutija koja podseća na staromodni ručni radio odašiljač/primalac sa primitivnim plavo-belim katodnim ekranom i serijom preko 100 neobeleženih dugmića, kao i frekventnim štimerom. Kroz pokušaje i greške, frekvencije svih šest (6) trenutno nađenih okovratnika su otkrivene. Oznaka na ruskom je upečaćena u metal zajedno sa logom koji se sastoji od radnika koji grade piramidu. Nijedna zvanična ruska korporacija ili vladina agencija ne koristi ovaj logo niti se slaže sa rečima upečaćenim u metal.

Ako se okovratnik stavi oko vrata osobe i pričvrsti, on omogućava pojedincu da kontroliše njen svaki pokret daljinskim. Takođe je sposoban da proizvodi odgovor nadbubrežne žlezde i aktivira i deaktivira simpatički nervni sistem. Najabnormalnija karakteristika okovratnika je efekat koji imaju na morfologiju tela. Oni dozvoljavaju korisniku daljinskog da promeni oblik žrtve u meri koja je naizgled samo ograničena znanjem programskog jezika daljinskog.

Dodatak 010-1: Istorija

SCP-010 je otkriven u podrumu samotnog čoveka u Srednjezapadnim Sjedinjenim Državama nakon što je lokalni nestanak bio povezan sa njim. Kada je policija upala u čovekovu kuću našla je SCP-010 kao i više mrtvih tela. Jedno od tela je bilo identifikovano kao sam čovek. Ostala su bila više drugih nestalih ljudi. Činilo se da je uzrok smrti bio masovno samoubistvo; ipak, bilo je znakova da je značajna borba prethodila smrti.

Dodatak 010-2: Eksperiment demontiranja

Test 1: SCP-010-2 rastavljen na delove, delovi obeleženi i više fotografija izrađeno, onda ponovo sastavljen.
Rezultat: Posle ponovnog sastavljanja SCP-010-2 nastavlja da funkcioniše.

Test 2: SCP-010-8 napravljen isto kao SCP-010-2 ali sa najbližim približnostima dostupnim nezamejivim delovima.
Rezultat: SCP-010-8 ne radi.

Test 3: Nezamenjive komponente iz SCP-010-2 stavljene na odgovarajuće lokacije na SCP-010-8
Rezultat: SCP-010-2 prestaje da radi po uklanjanju komponenti. SCP-010-8 počinje da radi.

Test 4: Komponente vraćene u SCP-010-2. Zamenjive komponente u SCP-010-2 zamenjene nasumično sa replikama.
Rezultat: SCP-010-2 počinje da radi sa povratkom komponenti. Menjanje zamenjivih komponenti replikama ne smanjuje značajno funkcionalnost. Zamena oštećenog tranzistora je smanjila vreme od odašiljanja do efekta SCP-010-2 odgovorom na komande unete u daljinski za 12%.

Dodarak 010-3:

SCP-010 je demonstrirao da radi više efektivno u stvaranju neveštog rada više nego bilo koji drugi zadatak.Logo je prikladan. ~ Dr. █████

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License