SCP-054

Predmet#: SCP-054

Objektna klasa: Sigurna

Specijalne procedure zadržavanja:Subjekat se drži u vodonepropusnoj sobi za izolaciju opremljenoj specijalizovanom opremom za kontrolu klime. Ukrašena fontana napunjena vodom stoji u centru prostora. Osoblje za održavanje je obavezno da nosi NBC odela dok je unutar oblasti za zadržavanje i mora da provede 10 minuta u specijalnoj sobi za sušenje po izlasku. U slučaju proboja, okolina prostorije treba biti evakuisana i ograđeni prostor poplavljen tečnim azotom.

Nivoi i zapremina hemikalija u fontani treba da se posmatraju i održavaju. Treba koristiti izvorsku vodu iz ████████ pošto je SCP-054 vrlo osetljiv na hidrološke prilike. SCP-054 je razvio nepoverenje prema ljudskim mužjacima tokom svog zatočeništva; prema tome, upotreba ženskog osoblja se preporučuje.

Opis: Izvan vode, subjekat se najčešće prikazuje kao ženski humanoid sa prosečnom zapreminom od 90 L sačinjen u potpunosti od vode (druge forme su moguće, često geometrijski oblici). Kada uđe u vodenu površinu, on se više ne može razaznati od svog okruženja. Subjekat mora periodično da se vraća u vodenu površinu da bi održao svoju zapreminu zbog isparivanja. Prvobitno pronađen u ████████, prebačen je u Instituciju-08 radi daljeg proučavanja. Subjekat je prvobitno bio radoznao o osoblju Fondacije i činilo se da uživa u interakcijama sa osobljem za održavanje i istraživačima i oponašanju njihovih formi. Nakon više nedelja, subjekat se naizgled osećao dovoljno prijatno da ostane izvan vode tokom rutinskog posmatranja, mada se povukao kada su napravljeni pokušaji da se prouči njegov sastav.

SCP-054 je naizgled sastavljen od normalne vode, bez razlika koje se mogu detektovati u odnosu na običnu izvorsku vodu sa istog izvora. Nikakav termalni, elektromagnetni, biološki niti drugi fenomen nikada nije detektovan u njegovom "telu" koji bi nudio objašnjenje o tome kako se on animira. Voda koju SCP-054 izgubi isparavanjem ne pokazuje nikakva specijalna svojstva kada se kondenzuje.

Eksperimenti sa SCP-054 su obustavljeni prateći [PODACI IZBAČENI] dva istraživača povređena. Nakon ovog incidenta protokoli zadržavanja su ažurirani. Subjekat je nakon toga ispoljavao znake nepoverenja i agresije oko muškog osoblja (koje je činilo većinu originalnog istraživačkog osoblja). Subjekat je preklasifikovan u Euklid.

Delimični transkripti, Audio Dnevnik 054-A:

Eksperiment sa gubitkom vode
Subjekat postaje povučen i neaktivan kada mu se odbija pristup vodi. Teoriše se da njegov kompaktan oblik smanjuje površinu izloženu isparavanju. Prvih nekoliko dana se entuzijastično pokretao da bi pozdravio bilo koga ko je ulazio u njegovo prebivalište, i lako se uzbuđivao. Možda ukazuje na subjektovo razumevanje da mi kontrolišemo njegov pristup zalihama vode. Subjekat je juče prestao sa ovim ponašanjem, po svoj prilici jer je shvatio da pomoć nije na domaku".

Testiranje sa temperaturnim ekstremima:
"Jutros smo dobili autorizaciju da pokušamo testiranje sa temperaturama ispod nule. Subjekat je postajao letargičan kako je temperatura opadala i potpuno se zamrzao nakon ██████. Spektroskopija ledenih kristala nije otkrila nikakve abnormalnosti. Komadići leda su prikupljeni radi izučavanja. Ovo je u potpunoj suprotnosti sa njegovim ponašanjem u testovima na 95 stepeni, kada je postao agresivan i pokušao da pobegne iz svoje prostorije. Podneli smo radni zahtev da se oprema za klimatsku kontrolu kombinuje sa subjektovim standardnim prebivalištem, pošto je počeo da se opire pokušajima da se transportuje do eksperimentalnih komora sve očajnijim ponašanjem".

Procena pamćenja i učenja
"Subjekat se pokazao neočekivano veštim u pronalaženju puta kroz kompleksne lavirinte i rešavanju mozgalica. Dr Seskel je konačno prevazišao problem 'motivisanja' subjekta primenom električnih šokova i/ili isušivača na bazi silicijum dioksida. Našalio se da bi trebalo da ga imamo izdresiranog da donosi predmete za tren oka, i nakon posmatranja njegovih metoda mislim da je možda u pravu. Napomena: subjektu dozvoliti 48-satni period oporavka; činilo se da mu se napredak usporio na kraju ove nedelje eksperimenata".

Eksperiment sa dodavanjem kiselina/baza [poslednji zapis u dnevniku]
"Počinjem sa rastvorom HCl od 0.5M. Nemam pojma šta će se desiti, ali ako ova stvar uključuje homeostatičke mehanizme kao što sumnjam, trebalo bi da dobijemo neki uvid u to kako održava svoju formu. Temperatura u prostoriji je snižena na 278 K da bi pomogla da se kontroliše sve nepredvidljivije ponašanje pedeset četvorke."

Priključak 054-B: Nakon pet godina bez incidenata, procena subjekta je spuštena na "Sigurno" po preporuci dr ████████. Eksperimenti će ponovo početi pod okriljem biološke jedinice E7. Još uvek treba primenjivati oprez u interakcijama sa subjektom.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License