SCP-055
ocena: +1+x

Predmet#: SCP-055

Objektna klasa: Keter

Specijalne Procedure Zadržavanja: Objekat se drži unutar kvadratne sobe dimenzija pet (5) sa pet (5) sa dva zarez pet (2,5) metara konstruisanoj od cementa debljine pedeset (50) centimetara sa Faradejevim kavezom koji okružuje cementne zidove. Pristupa se pomoću teških zadržavajućih vrata dimenzija dva (2) sa dva zarez pet (2,5) metara konstruisanih na ležajevima da bi se postaralo da se vrata zatvaraju i zaključavaju automatski osim ako se namerno drže otvorenim. Čuvari NE treba da budu postavljeni van SCP-055-ove sobe. Dalje se savetuje da svo osoblje koje održava ili proučava druge SCP objekte pokušava da održava razdaljinu od najmanje pedeset (50) metara od geometrijskog centra sobe dok god je to u razumnim granicama praktičnosti.

Opis: SCP-055 je "samočuvajuća tajna" ili antimim. Informacije o SCP-055-ovom fizičkom izgledu, kao i njegovoj prirodi, ponašanju i poreklu su samočuvajuće. Tačnije:

  • Kako je Lokacija-19 originalno došla u posed SCP-055 je nepoznato.
  • Kada je SCP-055 stečen, i od strane koga, je nepoznato.
  • Fizički izgled SCP-055-a je nepoznat. On nije neopisiv niti nevidljiv: pojedinci su savršeno sposobni da uđu u SCP-055-ov kontejner i da ga posmatraju, hvataju mentalne ili pismene beleške, prave skice, da ga fotografišu i čak da prave audio/video snimke. Ekstenzivan dnevnik takvih posmatranja je u datoteci. Ipak, informacije o fizičkom izgledu SCP-055 "iscure" iz ljudskog uma ubrzo nakon ovakvog posmatranja. Osobe kojima je posle zadato da opišu SCP-055 počnu da lutaju mislima i izgube interesovanje za zadatak; osobe kojima je zadato da skiciraju kopiju forografije SCP-055-a nisu u stanju da se sete kako fotografija izgleda, kao i istraživači koji nadgledaju ove testove. Bezbednosno osoblje koje je posmatralo SCP-055 pomoću televizijskih kamera zatvorenog kola izađe nakon pune smene iscrpljeno i efektivno sa amnezijom u vezi sa događajima prethodnih sati.
  • Ko je odobrio izgradnju sobe za zadržavanje SCP-055-a, zašto je izgrađena na ovaj način, ili koja je svrha opisanih Procedura Zadržavanja je nepoznato.
  • Uprkos tome što je kontejner SCP-055 lako pristupačan, svo osoblje na Lokaciji-19 tvrdi da nema znanja o postojanju SCP-055-a kada je ispitano.

Sve ove činjenice periodično bivaju ponovo otkrivene, obično od strane slučajnih čitalaca ovog dokumenta, izazivajući veliku količinu uzbune. Ovo stanje zabrinutosti traje najviše nekoliko minuta, pre nego što se prosto zaboravi na temu.

Velika količina naučnih podataka je zabeležena od SCP-055, ali ne može biti proučena.

Barem jedan pokušaj je načinjen da se uništi SCP-055, ili možda da se premesti iz zadržavanja na Lokaciji-19 na drugu lokaciju, susrećući se sa neuspehom iz nepoznatih razloga.

SCP-055 možda predstavlja znatnu fizičku pretnju i mogao je zaista ubiti mnogo stotina članova osoblja i mi to ne bismo znali. Zasigurno on predstavlja gigantsku memetičku/mentalnu pretnju, odakle njegova Keter klasifikacija.

Dokument #055-1: Analiza SCP-055

Autor postavlja hipotezu da SCP-055 nikada nije formalno stečen od strane ████████████ ████████ i da je u stvari autonomni ili daljinski kontrolisani agent ubačen u Lokaciju 19 od strane neidentifikovanog trećeg lica sa jednom ili svim sledećim svrhama:

  • da tiho posmatra, ili utiče na, aktivnosti u Lokaciji 19
  • da tiho posmatra, ili utiče na, aktivnosti na drugim SCP lokacijama
  • da tiho posmatra, ili utiče na, aktivnosti čovečanstva širom sveta
  • da tiho posmatra, ili utiče na, druge SCP objekte
  • da tiho posmatra, ili utiče na, ████████████

Nikakvo delovanje da bi se suprotstavilo bilo kojoj od ovih potencijalnih pretnji nije predloženo, niti uopšte teoretski moguće.

Dodatak A:

Hej, ako ova stvar stvarno jeste "anti-mim", zašto činjenica da je "anti-mim" ne bude izbrisana? Mora da nismo u pravu o tome na neki način. Čekaj malo, šta ako bismo vodili evidenciju o onome što nije? Da li bismo zapamtili to? Bartolomju Hjuz, NSA

Dokument #055-2: Izveštaj Dr Džona Maračeka

Ispitni tim #19-055-127BXE je uspešno bio u stanju da uđe u kontejner SCP-055 i utvrdi izgled i, do neke mere, prirodu objekta. Beleške su napravljene u skladu sa metodologijom projekta (pogledati ████████████), nakon čega je kontejner ponovo zatvoren.

Sledi izvod iz transkripta intervjua o nalazima misije sa osobljem:

Dr Hjuz: Okej, sada ću morati da vas pitam neka pitanja o broju 55.

███████: Broju šta?

Dr Hjuz: SCP objektu 55. Objektu koji ste upravo ispitali.

███████: Ne znam o čemu pričate. Mislim da nemamo broj 55.

Dr Hjuz: Okej, onda, ███████, voleo bih da mi kažete šta ste radili poslednja dva sata.

███████: Šta? Ja… <subjekat izgleda kao da mu je neprijatno> … Ne znam.

Dr Hjuz: Okej, onda, da li se sećate da smo se svi složili da nije loptasto?

███████: Da šta nije… O! Tako je! Ono uopšte nije okruglo! Objekat 55 nije okrugao!

Dr Hjuz: Znači, sada ga se sećate?

███████: Pa, ne. Mislim, ne znam šta je, ali znam da postoji. To je nešto čega ne možeš da se setiš. I nije lopta.

Dr Hjuz: Čekajte malo. Šta nije lopta?

███████: Objekat 55.

Dr Hjuz: Objekat šta?

███████: Doco, da li se sećate da smo se složili da nešto nije oblika lopte?

Dr Hjuz: A, da!

Izgleda da je moguće setiti se šta SCP-055 nije (odricanje činjenica) i ponovljeno dolaziti do zaključka o njegovom postojanju iz ovih sećanja.

Osoblje uključeno u Ispitivanje #19-055-127BXE prijavilo je umerene nivoe dezorijentacije i psihološke traume asocirane sa ponovljenim ciklusima sećanja i zaboravnosti o SCP-055. Ipak, nikakvi dugotrajni problemi sa ponašanjem ili zdravljem nisu primećeni i psihološke procene ispitnog osoblja su pokazale neizmenjene izveštaje da ova uznemirenost bledi tokom vremena.

Preporuke: Možda je vredno postaviti barem jednog člana osoblja sposobnog da se seti postojanja SCP-055 na svaku kritičnu lokaciju.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License