SCP-1471
ocena: +1+x
scp1471.jpg

Poslednja slika primljena od SCP-1471-9405 pre nego što je onesposobljen

Predmet #: SCP-1471

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: Svi mobilni uređaji koji imaju instaliran SCP-1471 će biti oduzeti i analizirani kako bi se pronašao bilo kakav potencijalni trag ka pronalasku drugih moguće zaraženih uređaja. Potom, zaraženim uređajima će baterija biti uklonjena, dodeliće im se oznaka (npr. SCP-1471-#) i biće odloženi u Jedinicu za skladištenje 91 u Istraživačkoj instituciji 45.

Sve onlajn prodavnice aplikacija za mobilne uređaje će biti nadgledane da bi se sprečila bilo kakva slučajna prodaja SCP-1471. Sumnjivi uređaji postaće meta napada samopostavljajućih malvera kako bi se uređaj onesposobio dok terenski agenti ne budu u stanju da ga zaplene.

Opis: SCP-1471 je besplatna aplikacija za mobilne uređaje, veličine 9,8 MB, nazvana "MalO ver1.0.0" na onlajn prodavnicama aplikacija. SCP-1471 nema navedenog izdavača i nekako uspeva da zaobiđe proces odobravanja aplikacija i direktno ode u distribuciju. SCP-1471 takođe uspeva da izbegne uklanjanje od strane drugih aplikacija za upravljanje programom.

Posle instalacije SCP-1471, nikakve ikone niti prečice se ne naprave za aplikaciju. SCP-1471 će tada pojedincu početi tekstualnim porukama da šalje slike svakih 3-6 sati. Sve slike će sadržati SCP-1471-A, bilo u pozadini ili u prvom planu. SCP-1471-A se pojavljuje kao velika humanoidna figura sa lobanjom nalik pripadniku porodice pasa i crnom kosom.

Tokom prvih 24 sata posle instalacije SCP-1471, moblini uređaj će primiti slike snimljene na lokacijama koje pojedinac često posećuje. Posle 48 sati, mobilni uređaj će primiti slike snimljene na lokacijama koje je pojedinac nedavno posetio. Posle 72 sata, mobilni uređaj će primiti slike pojedinca snimljene u trenutku slanja pri čemu se SCP-1471-A pojavljuje u neposrednoj blizini subjekta.

Pojedincima izloženima ovim neprekidnim slikama duže od 90 sati će početi nakratko da se priviđa 1471-A u perifernom vidu, reflektivnim površinama, ili kombinaciji oba. Nastavljena izloženost SCP-1471 dalje od ove tačke će prouzrokovati nepovratno i neprekidno priviđanje SCP-1471-A. Pojedinci u ovoj fazi su prijavili periodične pokušaje koje pravi SCP-1471-A kako bi vidno komunicirao sa njima, ali ne uspevaju da razumeju ili shvate ove radnje. Trenutno, jedini poznati način da se obrne efekat SCP-1471 je da se eliminiše vizuelno izlaganje pojedinca ovim slikama pre 90 sati po instalaciji. Do sada nije prijavljena vidno neprijateljska aktivnost od strane SCP-1471-A.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License