SCP-682

# Predmeta: SCP-682

Klasa Objekta: Keter

Posebne procedure zadržavanja:
SCP-682 mora biti uništen što pre je moguće. Operativnim grupama SCP Fondacije za sada na raspolaganju sredstva koja mogu da teško rane, ali nisu sposobne da unište SCP-682. SCP-682 bi trebalo da bude zadržen u jednoj 5m x 5m x 5m ćeliji koja je iznutra ojačana sa 25 cm debelim ojačanim čelikom koji je otporan na kiselinu. Čelija treba da se puni hlorovodoničnom kiselinom dok SCP-682 nije potopljen i neosposobljen. Na svaki pokušaj od strane SCP-682 da govori, da se pomeri, ili da pobegne iz zadržavanja treba da se reaguje brzo i sa punom silom ako je potrebno.

Osoblju nije dosvoljeno da govori sa SCP-682 zbog mogučnosti da ga razbesnu. Sve osoblje koje pokušava da komunicira sa SCP-682 bez dozvole će biti sklonjeno uz korisćenje sile.

Zbog njegovih čestih pokušaja da pobegne iz zadržavanja, teškoće zadržavanja i onesposobljena, i velike šanse da se Fondacija otkrije, SCP-682 treba biti zadržan u lokaciji [CENZURISANO]. Fondacija će koristiti svoje najbolje resurse da spreči ljudsko naseljene u radijusu od pedeset (50) kilometra.

Opis: SCP-682 je velika kreatura koja ima sličnost sa jednim reptilom. Izgleda da je mnogo inteligentna i primećeno je kako je komplexno komuniciralo sa SCP-079 tokom njihovog ograničenog vremena izlaganja. SCP-682 očigledno mrzi sve što je živo, što je i reklo tokom raznih intervjua tokom zadržavanja. (Pogledajte Dodatak 682-B)

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License