Centar Međunarodnih Ogranaka
scp-logo-int.png

Dobro došli u Centar Međunarodnih Ogranaka

Sadržaj ove stranice je trenutno [KLASIFIKOVAN].

Osoblje se podseća da je, uprkos klasifikaciji ovog centra kao Nivo Bezbednosnog Odobrenja 1, većina dokumenata unutar ovog centra pod različitim klasifikacijama i da će overena identifikacija biti neophodna da bi se pristupilo tim dokumentima.


Centar Međunarodnih Ogranaka sadrži liste prevedenih SCP članaka, priča i drugih članaka sa svih drugih ogranaka.

Iako SCP Fondacija ima brojne nacionalne ogranke decenijama i čak vekovima, malo se zna o njima i SCP objektima koje obezbeđuju, zadržavaju i štite. Iako svaki lokalni zaposleni svakog ogranka zna kako se mnogi SCP-evi iz matične Fondacije zadržavaju, nedostatak znanja o SCP-evima koje svaki ogranak zadržava nije samo veliki bezbednosni rizik, on sprečava ogranke da efikasno sarađuju.
Imajući to u vidu, Arhiva Međunarodnih Prevoda SCP Fondacije je osnovana. Skladište za prevode na engleski kojima govornici engleskog mogu lako pristupiti i koje oni mogu prevoditi na druge jezike. Za pitanja sigurnosti, informacije i saradnje.
—Dr ████

Prevodi sa međunarodnih ogranaka su prvobitno postavljeni na Međunarodnu Arhivu Prevoda SCP Fondacije, sajt gde autori i korisnici ogranaka prevode svoja dela na engleski da bi ih učinili dostupnim korisnicima širom sveta i za prevode na druge jezike. Stranice u ovom centru su duplo proverene od strane Tima za Recenzije Arhive i izbabrane su od strane osoblja Arhive da budu pokazane ovde i vremenom se proširuju. Mi ih zatim prevodimo sa engleskog na BCMS jezike.

Kada čitate, ocenjujete i ostavljate komentare na ovim stranicama, molimo Vas da imate na umu to da neki od ogranaka imaju sopstvene pozadine i različita viđenja Fondacije, pa da se njihov stil pisanja i dominantni kanoni njihovih autora mogu znatno razlikovati od onoga na šta ste navikli na ovom ili engleskom sajtu i mogu se činiti egzotičnim. Ipak, povratne informacije i ukazivanje na štamparske greške se vrednuju.


scp-logo-ru-400.png

SCP-evi

Priče

scp-logo-ko-400.png

SCP-evi

Priče

Lokacije Sigurnih Ustanova

scp-logo-cn-400.png

SCP-evi

Šaljivi SCP-evi

Priče

scp-logo-fr-400.png

SCP-evi

Priče

GoI Centri

scp-logo-pl-400.png

SCP-evi

Priče

scp-logo-es-400.png

SCP-evi

Šaljivi SCP-evi

Priče

GoI Formati

scp-logo-th-400.png

SCP-evi

Šaljivi SCP-evi

  • SCP-222-TH-J - — Trol mačka — Genijalna Hakerska Mačka

Priče

scp-logo-jp-400.png

SCP-evi

Priče

GoI Formati

Centri

scp-logo-de-400.png

SCP-evi

Šaljivi SCP-evi

GoI Centri

scp-logo-it-400.png

SCP-evi

scp-logo-ua-400.png

SCP-evi

  • SCP-069-UA - Pegla na kameni ugalj od livenog gvožđa
scp-logo-pt-400.png

SCP-evi

GoI Formati

scp-logo-cs-400.png

SCP-evi

scp-logo-int.png

SCP-evi

Napomena

Svi prevodi na engleski mogu se naći u Generalnom Centru Arhive prevoda.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License