SCP-049-SH
ocena: +2+x

# Predmeta: SCP-049-SH

Klasa Objekta: Euklid

Posebne procedure zadržavanja: SCP-049-SH treba držati u Instituciji-19 u jednoj 5m x 5m x 5m velikoj kocki od neprobojnog stakla opremljenoj sa termo kamerama. Jedna koza treba biti puštena u kocku svake nedelje. Prostorija oko kocke uvek treba da bude zaključan ako se nikakvo osoblje ne nalazi u njoj. Hodnik oko prostoria za zadržavanja takođe trebaju da budu opremljeni termo kamerama. U slučaju da objekt pobegne iz zadržavanja, pokretna operativna grupa Eta-10 "Ne Vidi Zlo" treba da se mobilizuje da bi ga vratila u zadržavanja.

Opis: SCP-049-SH je jedna 2m dugačka i 1m visoka kreatura koja ima sličnost sa nekim vrstama reptila i sisara. Objekt mnogo liči na jednog vuka [Canis Lupus], međutim ima krljušti umesto krzna. SCP-049-SH takođe ima mnogo dugačke očnjake i crvene svetleće oči. Testiranje je dokazalo da direktna obzervacija očiju može da dovede do [INFORMACIJA IZBRISANA]. SCP-049-SH ima sposobnost da menja boju svoje kože, međutim nije u stanju da replikuje providnost.

Objekat je prvi put nadjen u [CENZURISANO] u Meksiku nakon što je jedan veliki broj izveštaja o neobjašnjivim ubistvama domaćih životinja otkriven od strane jednog terenskog agenta.

Obična ishrana SCP-049-SH se sastoji od domaćih životinja. Kada lovi, objekat koristi svoje oči da [INFORMACIJA IZBRISANA] svoj plen pre nego što napadne. Nakon što je plen onesposobljen, SCP-049-SH će početi da [CENZURISANO]. Autopsije leševa je dokazala da je plen umruo zbog totalnog gubitka krvi. Za sada se nezna kako SCP-049-SH dobija energiju kroz takav način ishrane.

Dodatak 1: Pre dva dana su iz Indije počeli da se pojavljivaju izveštaji o jednoj kreaturi koja je ubila jedan veliki broj krava. To otvara mogućnost da ima više od jedne instance SCP-049-SH. Rećiču našim tamošnjim agentima da se raspitaju oko toga. - Dr. [CENZURISANO]

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License